Annons

– Nu kommer Sverige behöva lägga kraft och resurser för att motverka den rad av lagförslag som är att vänta till följd av den sociala pelaren. Det är olyckligt, skriver Karin Enström (M) och Jessica Polfjärd (M).

Bild: Fredrik Wennerlund

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Regeringens EU-naivitet urholkar svenska modellen

Med EU:s sociala pelare på plats kan vi inte stoppa de bollar i form av nya EU-lagar på arbetsmarknaden som satts i rullning. Den svenska modellen hotas precis som Moderaterna varnat för. Det skriver Karin Enström (M) och Jessica Polfjärd (M).

Regeringen med statsminister Stefan Löfven i spetsen talar sig ofta varm om att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen, som innebär att parterna har det huvudsakliga ansvaret för reglerna på arbetsmarknaden. Dessvärre ser vi nu hur regeringens agerande i EU leder i motsatt riktning. Den så kallade sociala pelaren som Sverige drivit på för att genomföra får nu konkreta konsekvenser. Precis som Moderaterna varnat för.

Den 17 november stod statsminister Stefan Löfven värd för ett socialt EU-toppmöte med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Höjdpunkten var inrättandet av den sociala pelaren. Detta har varit en av regeringens främsta prioriteringar under mandatperioden och toppmötet sågs av många som en fjäder i hatten för statsministern. Den sociala pelaren innehåller till synes goda principer om arbetsmarknad och välfärd som medlemsstaterna ska leva upp till.

Naiv inställning
Statsministern har gång på gång försäkrat oss om att den sociala pelaren inte skulle innebära lagstiftning på EU-nivå. En naiv inställning för hur EU-maskineriet fungerar. I dagarna behandlar riksdagen ett skarpt förslag från EU-kommissionen, som är en direkt följd av den sociala pelaren. Förslaget kan likställas med en lag om anställningsskydd på EU-nivå. Ett slags EU-LAS.

Kommissionens förslag omfattar bland annat regler om provanställning, om rätt till övergång till annan anställningsform samt om rätt till utbildning. Ökade krav ställs på arbetsgivaren att informera om anställningsvillkor och ett nytt arbetstagarbegrepp införs. Oavsett vad man anser om förslaget så innebär det en överföring av makt till EU på ett område där vi historiskt värnat vårt nationella självbestämmande.

I Sverige finns idag ett omfattande regelverk för att säkerställa goda arbetsvillkor, men till skillnad från många andra länder regleras dessa i hög utsträckning i kollektivavtal. Det möjliggör en anpassning till såväl branschspecifika som företagsspecifika förhållanden. Genom förslaget försvagas den flexibilitet som är ett signum för den svenska modellen. Därtill ges EU-domstolen rätt att överpröva kollektivavtalsvillkor på området.

Ännu fler EU-lagar på väg
Förslaget ogillas av parterna och även regeringen är negativ. Men med den sociala pelaren på plats kan vi inte stoppa den boll som satts i rullning. Utöver detta väntas inom kort initiativ om en ny arbetsmarknadsmyndighet på EU-nivå, ett socialt paket med lagförslag och redan nu behandlas förslag om en individualiserad föräldraförsäkring som öronmärker fyra månaders föräldraledighet till var och en av föräldrarna.  

Redan när idén om en social pelare blev känd var Moderaterna emot att dessa frågor prioriteras och särställs på EU-nivå. Detta just eftersom vi befarade att det skulle leda till mer EU-gemensam lagstiftning som riskerar att skära rakt in i den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Regering drev igenom inrättandet av en social pelare med ett mycket tunt stöd i Sveriges riksdag. Med tanke på dess långtgående konsekvenser är det extra anmärkningsvärt, särskilt som vi traditionellt månat om en bred samsyn i Sveriges riksdag i viktiga EU-frågor.

Nu kommer Sverige behöva lägga kraft och resurser för att motverka den rad av lagförslag som är att vänta till följd av den sociala pelaren. Det är olyckligt. Det finns många frågor där samverkan på EU-nivå är nödvändig och kan göra verklig skillnad. Det är på dem regeringen borde fokusera istället för att driva frågor som urholkar den svenska modellen.

Jessica Polfjärd (M)
Arbetsmarknadspolitisk talesperson

Karin Enström (M)
Gruppledare för Moderaterna i riksdagens EU-nämnd