Hoppa till artikelns andra spalt.

Index: Östeuropa mindre demokratiskt

Flera länder i det forna Östblocket blir allt mindre demokratiska, enligt ett omfattande index. Och ingenstans är försämringen så tydlig som i Ungern.

Sedan 2006 har den tyska stiftelsen Bertelsmann rankat 129 utvecklings- och transitionsländer efter hur demokratiska, marknadsvänliga och gott styre de har. 25 av dessa är europeiska länder.

I den senaste sammanställningen framgår att den demokratiska utvecklingen i dessa 25 länder i många fall är på nedåtgående.

”Under de senaste åren har de oliberala tendenserna som kännetecknar flera länder i östra, centrala och sydöstra Europa krävt sina offer i nästan alla delar av samhället, från oppositionspartier till parlament och domstolar, till tillsynsmyndigheter, självstyrande lokala och regionala administrationer, media, icke-statliga organisationer, den privata sektorn och minoriteter”, heter det i rapporten.

Länderna, som i många fall haft en positiv demokratisk utveckling efter murens fall, har under 2000-talet åter sett en ökad grad av auktoritärt styre, enligt Bertelsmann som delvis pekar ut ”makthungriga politiker” som en bidragande orsak.

Annons

Den allra största försämringen mellan 2006 och 2018 har skett i Ungern där premiärminister Viktor Orbán regerat sedan 2010.

”Den ungerska regeringen hämtar inspiration från en ideologi av illiberalism som bygger på ett nationellt kollektivistiskt tänkande och främjar det nationens företräde framför individen vilket motiverar statligt ingripande i ekonomiska, sociala och kulturella frågor”, skriver rapportförfattarna.

Även framsteg har gjorts

I elva av de 25 länderna har den demokratiska situationen tvärtom förbättrats. Moldavien och Georgien är de länder där demokrati, marknadsekonomi och styret förbättrats mest sedan 2006.

Tjeckien och Estland i topp

Högst upp på listan över de mest demokratiska länderna hamnar Tjeckien,Estland och Litauen. Längst ned av de 25 europeiska länderna hamnar Azerbajdzjan, Vitryssland och Ryssland. Det är samma länder som låg i topp respektive botten på demokratiskalan när första indexet gjordes 2006.