Stora jobbskillnader i EU och svenska regioner i framkant

En ö utanför Sverige har dubbelt så många i arbete som den region i EU som har minst. Regioner i Sverige, Tyskland och Storbritannien dominerar på listan över områden med högst sysselsättning.

EU-länderna i är indelade i drygt 270 statistiska regioner. Finländska Åland, som är en av regionerna,  hade 2016 den största andelen sysselsatta i hela EU: över 86 procent. Det är mer än dubbelt så högt som syditalienska Kalabrien där knappt 43 procent av invånarna har ett jobb.

Inom vissa länder, som Sverige, är de regionala skillnaderna små. Mellan de åtta svenska regionerna är skillnaden mellan den som har högst sysselsättningsgrad, Stockholm drygt 83 procent, och lägst, Sydsverige, bara knappt fem procentenheter. I Italien däremot är skillnaden mellan de mest och minst sysselsatta regionerna över 35 procentenheter.

Tre länder dominerar

Förutom toppregionen Åland domineras listan över de mest sysselsatta regionerna av tre länder: Sverige, Tyskland och Storbritannien som har 29 av de 30 regionerna med störst andel i arbete.

Två av fem klarar mål

EU har som mål att till år 2020 ha en sysselsättningsgrad på minst 75 procent. I Sverige klarar alla åtta regioner det målet redan i dag. Förutom Sverige klarar Danmark, Nederländerna, stora delar av Centraleuropa och Storbritannien av målet.

Sedan 2000 har det skett en klar ökning av sysselsättningsgraden i EU. Då, för 18 år sedan, var det bara 28 regioner som skulle ha klarat målet jämfört med 109 regioner 2016.