Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige överlägset på förnybart bränsle

Sverige ligger långt före övriga EU-länder i andelen förnybart i transportsektorn.

Andelen förnybara bränslekällor i transport var under 2016 över 30 procent i Sverige. Det är med överlägsen marginal den högsta andelen i EU där genomsnittet låg på drygt sju procent, enligt Eurostat på måndagen.

EU har som mål att andelen förnybart i transportsektorn, som omfattar vägtrafik, bantrafik, luftfart och sjöfart, ska vara minst tio procent år 2020. I dagsläget är förutom Sverige bara ett land, Österrike, som klarar det målet.

Fram till år 2010 ökade andelen förnybart i Sverige i ungefär samma fast som i EU som helhet. Men därefter har Sverige ryckt ifrån övriga medlemsländer.