Hoppa till artikelns andra spalt.

Få fattiga i Sverige visar undersökning

I inget annat EU-land har en mindre andel av befolkningen svårt att betala räkningar och på andra sätt leva ett drägligt liv än i Sverige.

Ett av EU:s mått för att uppskatta fattigdom i medlemsländerna är att se hur många som inte har råd med minst fyra av nio utgifter som anses grundläggande för en dräglig levnadsstandard. Det handlar om att kunna betala räkningar, värma upp sin bostad och köpa en telefon.

Statistikbyrån Eurostat publicerade på tisdagen preliminära uppgifter om hur många som inte klarade att göra det under 2017. Sammanlagt rör det sig om 33 miljoner EU-medborgare eller 6,7 procent.

För Sverige finns det dock ännu inga uppgifter för 2017 men fattigdomsnivån under året innan var 0,8 procent av befolkningen.  

Jämfört med de nordiska grannländerna ligger Sverige bra till med en andel som är mindre hälften av Finlands och en tredjedel av Danmarks.

Var sextonde person i EU

I EU som helhet har det skett en minskning från den högsta nivån 2012 i samband med den ekonomiska krisen. Då klarade var tionde EU-medborgare inte av att betala sina utgifter.

Men det är stora skillnader mellan medlemsländerna. Värst är det i Bulgarien där nästan en av tre inte klarar kriterierna för en dräglig materiell levnadsstandard.

Klara förbättringar

Den ekonomiska krisen med början 2008 hade en tydligt negativ inverkan på fattigdom i EU. I synnerhet i krisländer som Irland, Grekland och Italien. Men sett längre tillbaka i tiden har andelen fattiga minskat i de allra flesta medlemsländer. Förbättringen har varit tydligast i de tidigare öständerna som gick med i unionen 2004 och 2007.