Byggsektorn är en bransch där människohandeln med arbetare ökar.

Byggsektorn är en bransch där människohandeln med arbetare ökar.

Bild: EU

Människohandel med arbetare ökar

Människohandeln ökar i Europa och det gäller särskilt utnyttjande av arbetskraft och män. Det visar Europarådets senaste rapport.  

– Vår granskning visar att fler och fler människor tvingas arbeta under usla förhållanden i Europa, säger Siobhán Mullally som är chef för expertgruppen inom Europarådet som har studerat människohandeln i Europa.

25 länder, däribland Sverige, har granskats två gånger. I samtliga fall har människohandel för utnyttjandet av arbetskraft ökat de senaste åren. I Sverige rapporterades 36 fall av misstänkt utnyttjande av arbetskraft 2015. Året därpå hade siffran ökat till 102 misstänkta fall.

Den svenska regeringen befarar också att siffran kan fortsätta öka. I ett svar till Europarådet skriver regeringen att de framtida utmaningarna med människohandel och asylsökande väntas öka givet de stora antalet asylsökande som kom till Sverige 2015-2016.

Men även om utnyttjande av arbetskraft ökat markant i Sverige är det dock fler som utnyttjas sexuellt. I andra länder som Belgien, Cypern, Georgien, Portugal, Serbien och Storbritannien har människohandel för utnyttjande av arbetskraft blivit vanligare än för sexuellt utnyttjande.

Män utnyttjas oftare

De flesta arbetare som utnyttjas är män enligt Europarådet. Det sker både i den informella och den formella sektorn och främst inom jordbruk- och fiskeindustrin liksom i byggsektorn. Kvinnor drabbas oftare genom arbete inom hälsosektorn och hushåll. Även barn drabbas.

Exakt hur många är dock svårt att säga.

– Offren vill ofta inte träda fram då de är rädda för att skickas hem eller drabbas av repressalier från kriminella smugglare. Åtal och domar mot de kriminella är också ovanliga, säger Siobhán Mullally.