EU vill ge ökat stöd till Iran efter USA sanktioner. Energikommissionär Miguel Arias Cañete ska åka till Iran i helgen. Här vid ett tidigare besök.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Europeiska bolag i rävsax efter USA-sanktioner

EU-kommissionen vill skydda europeiska bolag som gör affärer med Iran mot USA:s sanktioner. Men åtgärderna kan ytterst leda till att företagen drabbas av europeiska böter.

EU är fast besluten att stå fast vid kärnavtalet med Iran som USA vill lämna och som ett led i den strategin föreslår kommissionen åtgärder för att se till att europeiska bolag som gör affärer med Iran inte ska drabbas av de sanktioner som USA planerar att införa mot landet.

– Så länge Iran fullföljer sina åtaganden kommer EU stå fast vid avtalet. Vi är då förpliktigade att göra vad vi kan för att skydda europeiska företag, särskilt mindre bolag, sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker på EU-toppmötet på torsdagen.

Skyddet består bland annat i att man för in USA:s sanktioner mot Iran i en blockerande EU-förordning från 1996 vilket ger europeiska bolag möjlighet att söka kompensation om de drabbas av USA:s sanktioner från parten som har orsakat skadan, det vill säga USA. Vilken domstol som skulle döma i ett sådant fall är dock oklart då juridiken är snårig.

Stadgan förbjuder även europeiska bolag att lyda efter USA:s sanktioner. Skulle de ändå göra det kan de istället drabbas av ekonomiska repressalier på hemmaplan.

– Teoretiskt sett ja så kan ett [europeiskt] bolag sanktioneras om det bryter mot stadgan, sade en anonym EU-tjänsteman i Bryssel på fredagen.

Annons

Därmed skulle europeiska bolag som gör affärer med Iran kunna drabbas antingen av amerikanska eller europeiska sanktioner beroende på hur de agerar.

Tjänstemannen tillade dock att kommissionen kan bevilja undantag från stadgan.

Direktstöd till Iran

Kommissionen föreslår även att Europeiska investeringsbanken EIB ska kunna finansiera aktiviteter i Iran och att medlemsländer tittar på möjligheten att skicka pengar direkt till den iranska centralbanken.

Kommissionen ämnar också stärka det pågående samarbetet med landet bland annat inom energisektorn. Kommissionären med ansvar för energi, Miguel Arias Cañete, ska resa till Iran under helgen.

Snabba beslut

Medlemsländerna och EU-parlamentet uppmanas nu snabbt ta ställning till förslaget. Målet är att ha åtgärderna på plats före 6 augusti då några av USA:s sanktioner mot Iran träder i kraft.