Jonas Eriksson, MP, är ordförande i riksdagens EU-nämnd.

Jonas Eriksson, MP, är ordförande i riksdagens EU-nämnd.

Bild: Monica Kleja

MP-vision: Ett hållbart Europa

Miljöpartiet vill öka EU:s makt i klimat- och miljöfrågor.  – Omställningen till det långsiktigt hållbara ska vara EU:s nästa stora projekt, uppger riksdagsledamoten Jonas Eriksson, MP.

Från ett EU-kritiskt parti till ett EU-positivt – Miljöpartiet vill se fler överstatliga beslut i Bryssel, i alla fall inom vissa områden.

Det uppgav Jonas Eriksson, MP-riksdagsledamot och ordförande i riksdagens EU-nämnd, på tisdagen när han presenterade partiets kommande EU-politik på Europahuset i Stockholm.

Exempelvis bör EU få mer att säga till om när det gäller arbetet med att ta fram miljö- och klimatlagstiftning i Europa.  

– Det handlar om aktiviteter som påverkar i varandras länder, som utsläpp till luft och utsläpp till vatten, sade han.

Partiet vill också skärpa flera av åtgärderna i det klimatramverk som EU redan fattat beslut om.

Man vill till exempel minska utsläppen av växthusgaser i unionen med 55 procent till 2030, i stället för det antagna målet 40 procent.

Ställa om till fossilfritt

– Unionen har goda förutsättningar att visa att man kan ställa om till ett fossilfritt samhälle, vi tagit steg i den riktningen, sade han och påpekade att partiet vill driva på för att minska gifter och kemikalier.

Man vill bland annat fasa ut direktstödet till Europas bönder och ge mer bidrag till ekologiska jordbruk, och minska användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel.

– Just omställningen till det långsiktigt hållbara, ska vara EUs nästa stora projekt, sade Jonas Eriksson på tisdagen.

Samtidigt står EU inför andra stora utmaningar, vilka oroar honom.

– Miljöpartiet vill att Europa, som en del av världen, ska vara en demokrati. Människor ska kunna röra sig fritt, vi vill ha en fri och rättvis handel som blomstrar, och blir ett samarbete för fred, sade han.

– Vi sett hur auktoritära krafter skakat om Europa, flyktingar som drunknat i Medelhavet, och vi ser konflikter nära EU:s gränser, som i Ukraina, kriget i Syrien och fattigdomen i Afrika. VI behöver mer än någonsin stå upp för demokratin.

Ja till villkorade bidrag

Miljöpartiet är positiv till man i EU försöker styra medlemsländer som inte uppfyller grundläggande mänskliga rättigheter i en mer demokratisk riktning, exempelvis genom att villkora olika bidrag i den kommande  långtidsbudgeten för åren 2021-2027.

Men Jonas Eriksson betonar att dialog, exempelvis mellan ländernas parlamentariker, är fortsatt viktig i sammanhanget.

Miljöpartiet vill också att fler medlemsländer tar ansvar för människor på flykt, och vill se fler lagliga vägar in i EU.

Sverige har redan gått före och öppnat en del ambassader i utlandet för asylansökningar, påpekade Jonas Eriksson.

När det gäller gemensamt försvarssamarbete i ramverket kallat Pesco, ser partiet både för- och nackdelar. Men de vänder sig emot förslaget att finansiera försvarsfonden via EU:s budget.

Jonas Eriksson:

–  I dag ser vi utveckling mot ökad militarisering i EU. Det finns värden i att länder kan utnyttja gemensamma försvarsresurser men en ökad militarisering är inte vägen till fred.