Antalet europeiska gränsvakter ska öka från 1 200 till 10 000.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU vill storsatsa på skärpt gränsbevakning

EU-kommissionen föreslår kraftig höjd budget för migration med särskilt fokus på gränsbevakning. Antalet europeiska gränsvakter ska mångdubblas.

– Baserat på tidigare erfarenhet och kunskapen om att migration fortfarande kommer att vara en utmaning i framtiden föreslår vi en ökning utan motstycke av finansieringen. Att stärka våra gemensamma EU-gränser, särskilt med vår europeiska gräns- och kustbevakning, kommer fortsätta att vara en stor prioritet, sade kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans i ett uttalande när förslaget presenterades på tisdagen.

I flerårsbudgeten för 2021-2027 ska 34,9 miljarder euro, motsvarande 355 miljarder kronor, gå till migration och gränsförvaltning. Det är en kraftig ökning från dagens nivå på 13 miljarder euro, motsvarande 132 miljarder kronor.

Det är också en fortsättning av EU:s migrationspolitik där man vill stärka de yttre gränserna vilket ses som avgörande för att kunna återgå till Schengensamarbete med öppna gränser inom EU.

10 000 gränsvakter

Merparten av totalsumman på närmare 35 miljarder euro ska gå till gränsbevakning, se faktaruta för detaljer. En ny fond ska skapas som ska ge stöd till EU-länderna för att bland annat bekämpa människosmuggling. Fem miljoner euro ska öronmärkas för varje EU-land, resten ska fördelas utifrån ländernas arbetsbörda till följd av migrationstryck.

Den europeiska gräns- och kustbevakningen föreslås också få kraftigt ökade anslag som ska användas för att öka antalet europeiska gränsvakter från dagens 1 200 till 10 000.

Kommissionen föreslår även en ny asyl- och migrationsfond där medlen bland annat ska användas för att snabbare skicka tillbaka de asylsökande som inte har rätt att stanna och snabbare integrera de som får uppehållstillstånd.