Bedrägerier med värden på kinesiska varor som kommer till bland annat Hamburgs hamn har bidragit till det rekordhöga belopp som Olaf uppmanar medlemsländerna att få tillbaka. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nytt rekord i bedrägerier mot EU

EU:s bedrägerigranskare, Olaf, har upptäckt att det har fuskats med rekordhöga 30 miljarder kronor ur unionens budget.

Efter att ha slutfört en rad omfattande granskningar av bedrägerier uppmanade EU:s antibedrägeribyrå Olaf under fjolåret medlemsländerna att kräva tillbaka över motsvarande 30 miljarder kronor i felutbetalada EU-stöd och missade intäkter. Det är betydligt mer än tidigare år, vilket framgår i Olafs årsrapport för 2017.

En betydande del av fusket som avslöjats består av tullbedrägerier. Dessa går till så att containrar från Kina med främst textilier och skor landas i någon europeisk hamn och sedan körs containrar för att förtullas på annan ort i EU där bedrägeriligor räknar med att tulltjänstemännens kontroller är slappare så att de kan sätta ett mycket lägre värde på de importvarorna och därmed minska tullsatsen.

Flykting- och forskningsfonder utsatta

De flesta av Olafs granskningar genomfördes mot bedrägerier inom främst EU:s strukturfonder som har som mål att jämna ut den ekonomiska ojämlikheten mellan olika länder och regioner i unionen. Ett exempel på detta som Olaf tar upp i sin rapport är ett vägbygge i Rumänien där lokalpolitiker var i maskopi med det företag som vann den offentliga upphandlingen genom att ställa så specifika krav så att bara det företaget kunna få uppdraget.

Bedrägerier bland forskare har enligt Olaf blivit en allt lukrativare affärsmodell för fifflare där personer, forskningsinstitut och företag lurar till sig EU-pengar för akademiska utbyten som aldrig äger rum eller projekt som inte förverkligas.

Ligor har även börjat riktat in sig på de bistånd som EU ger till flyktingar.

Olaf dömer inte

Sammanlagt avslutade Olaf närmare 200 bedrägerigranskningar under 2017 och öppnade 215 nya.

Olaf själv kan inte döma i de fall man granskat därför handlar det om rekommendationer att dra tillbaka pengar som det fifflats kring. Den nya europeiska åklagarmyndigheten, som Sverige står utanför, kommer dock att ha den befogenheten.