Experter: Åtta länder har mer EU-inflytande än Sverige

Sverige kommer på nionde plats när det gäller inflytande på EU-politiken, visar en ny studie.

Tankesmedjan ECFR tillfrågar med jämna mellanrum flera hundra forskare, politiker, journalister och tjänstemän om deras syn på EU-ländernas inflytande på en rad områden. Enligt den senaste undersökningen anses Sverige ha det nionde största inflytandet på EU-politiken under de två senaste åren.

Störst inflytande ansågs inte oväntat Tyskland och Frankrike ha. På tredje plats, före stora medlemsländer som Italien och Polen, rankas dock Nederländerna.

Sämre självuppfattning

I undersökningen har experterna även kunna ranka sitt eget land som inflytelserikt. I nästan samtliga fall överskattar experterna sitt lands inflytande på EU-politiken jämfört med andra länders experter. Mest överskattar irländska experter sig själva, dessa anser att landet är ungefär fyra gånger så inflytelserikt som andra länders bedömare anser.

Även svenska bedömare i undersökningen hör till dem som mest överskattar sitt eget lands inflytande i förhållande till experter från andra länder. De anser att Sverige har mer än det dubbla inflytandet än vad den samlade bedömningen är.

”Många anser sig själva ha större inflytande på EU-politiken än vad deras motsvarigheter [i andra länder] gör”, skriver ECFR om resultatet.