Inom EU råder stor oro för att man inte ska få till stånd ett brexitavtal med regeringen i London.

Inom EU råder stor oro för att man inte ska få till stånd ett brexitavtal med regeringen i London.

Bild: EU

Stor oro för avtalslöst brexit

På torsdagen varnade EU-kommissionen för att Storbritannien kan lämna EU utan utträdesavtal. –Ett avtalslöst brexit kan få komplicerade och kaotiska följder, säger Agnès Courades Allebeck, på Kommerskollegium.

– Nu börjar EU-kommissionen bli orolig för vem man har som partner på andra sidan och om man alls ska få någon politisk överenskommelse om brexit med Storbritannien.

Det säger Agnès Courades Allebeck, chef för enheten för EU:s inre marknad på handelsmyndigheten Kommerskollegium till Europaportalen, i en kommentar till att EU-kommissionen i går bad medlemsländerna att förbereda sig på alla nivåer inför att förhandlingarna kan sluta utan ett utträdesavtal.

Det EU och Storbritannien diskuterar är vilka villkor som ska gälla när Storbritannien lämnar unionen om åtta månader. Förhandlingarna är försenade och går fortsatt trögt.

Ett av skälen på senare tid är den turbulenta politiska läget i Storbritanniens regering. Flera ministrar, bland dem utrikesministern Boris Johnson och brexitministern David Davis, nyligen lämnat  premiärminister Theresa May:s regering.

Ny plan

Själv har May presenterat vitbok om Storbritanniens framtida relationer med EU, exempelvis inom säkerhetsområdet. 

Utöver det har man i det brittiska parlamentet nu i veckan beslutat om ändringar och tillägg i det avtalet om brexit som man samtalar om.

I dag fredag höll också EU-ministrarna i EU ett rådsmöte där man i över tre timmar diskuterade läget i förhandlingarna. EU-minister Ann Linde och Sveriges EU-ambassadör Lars Danielsson har dock avböjt att kommentera resultatet.  

En av kärnfrågorna är vad som ska gälla för gränsen till Nordirland, en annan om det kommer att bli en mjuk eller hård brexit.

En mjukare brexit innebär exempelvis att Storbritannien kommer att delta i vissa av EU:s gemensamma frihandels- och tullsamarbeten. Fast då utan att kunna få något politiskt inflytande, vilket somliga i landet är kritiska mot.

Annons

– Konsekvenserna av ett avtalslöst brexit kan bli stora för EU, och inte minst för Sverige, som har Storbritannien som en av sina viktigaste handelspartner, uppger Agnès Courades Allebeck.

Tanken är att Storbritannien ska lämna EU den 29 mars 2019, men att exempelvis nuvarande inremarknadsregler ska omfatta nationen under en övergångstid som sträcker sig fram till slutet av 2020.

Upphör gälla

Men om inget avtal blir av slutar EU:s regler att gälla för handel med Storbritannien redan den 30 mars 2019.  

– Men alla, regeringar, myndigheter, privatpersoner och företag i Europa och Sverige, vill få till ett utträde i ordnade former, säger Agnès Courades Allebeck.

Men även om Storbritannien är med i världshandelsorganisationen WTO och vars regler då gäller kommer handeln med Storbritannien att kompliceras och det skulle också bli ganska kaotiskt när det gäller vissa legala frågor, uppger hon.

– Det finns exempelvis olika kvotsystem i WTO, som jordbrukskvoter och även om man skulle få falla tillbaka från WTOs regelverk skulle det inte vara enkelt. Det handlar också om att reglera relationen mellan EU,  Storbritannien och andra WTO-medlemmar såsom till USA och Kina.

– Det skulle bli stökigt i Sverige nationellt, på EU-nivå och i vårt förhållande till tredje land [länder utanför EU], säger hon.

Det finns dock en möjlighet i den så kallade Artikel 50, om Storbritannien brexitansökan, att förlänga den tid som Storbritannien är kvar i EU.

– En förlängning av medlemskapet skulle kunna vara en lösning för att man inte ska hamna i en kaotisk situation. Samtidigt måste Europaparlamentet och alla vara överens, påpekar Courades Allebeck.

Stora svenska företag som redan handlar med länder utanför EU vet hur de ska hantera handeln, om brexit blir avtalslöst, noterar hon.

Svårare blir det för småföretag, som i dag bara handlar inom EU. De måste hantera nya tullar och ny pappersexercis, förklarar Agnès Courades Allebeck.