Debatt: Svekfullt mot väljarna att mörka EU-frågor

Att partiernas EU-politik inte debatteras inför riksdagsvalet är inte bara ett svek mot väljarna, det är också ett demokratiproblem. Låt oss få information om var partierna står och hur de kommer driva de svenska intressena.  Det skriver Sara Lowemark, EU-samordnare Svenskt Näringsliv.

”Mer EU” står det på Liberalernas plakat inför riksdagsvalet i år, men debatten om var riksdagspartierna står i olika sakfrågor som beslutas på EU-nivå saknas. Detta trots att de som får regeringsmakten är de som sedan i EU: s ministerråd tar beslut om lagstiftning som kommer gälla här i Sverige. Det handlar om lagstiftning på centrala områden som klimat, migration, handel, kompetensförsörjning, säkerhet, terrorism och mycket mer. Frågor som direkt påverkar oss på nationell, regional och lokal nivå. 

Att partiernas EU-politik inte debatteras inför riksdagsvalet är inte bara ett svek mot väljarna, det är också ett demokratiproblem. Resultatet av bristen på information om politikernas EU-agenda blir att deras makt att påverka inom EU inte blir tydlig för väljarna. Det blir inte heller möjligt för väljarna att ställa politiker till svars för de beslut som fattas då de inte vet hur regeringen agerat i ministerrådet. 

Media undviker EU-frågor

Men det är inte bara bristen på information från politikerna som är problematisk. Även media undviker att ställa frågor till partierna och dess politiker om var de står i olika sakfrågor som hanteras på EU-nivå. Kanske är det bara okunskap eller rentav brist på intresse från journalisterna, med det är allvarligt när endast 30 procent av svenskarna anser sig vara välinformerade om EU enligt den senaste Eurobarometern. Och då har vi varit medlemmar i den Europeiska Unionen i 23 år. 

Intressant är också att i de olika valkompasserna som väljarna har möjlighet att göra på flera tidningars hemsidor så ställs frågor i stil med: ”är du intresserad av miljöfrågor, migrationsfrågor, säkerhet och försvar?”. Alla dessa är sakfrågor som även hanteras på EU-nivå. Den fråga om EU som dyker upp är ”Tycker du att Sverige ska lämna EU?” 

Annons

För oss som arbetar inom det svenska näringslivet är det viktigt att det nu tydliggörs hur de olika riksdagspartierna planerar att agera i ministerrådet om de får regeringsmakten. Det som sker där är inte utrikespolitik, det är i högsta grad inrikespolitik och det bör tydliggöras för väljarna. För oss handlar det om frågor som bland annat rör transporter, livsmedelssäkerhet, handel, jord- och skogsbruk, energi, miljö, regleringar av arbetsmarknaden, rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital, skatter, och mycket mer. 

Viktig framtidsdebatt  

Just nu pågår dessutom en intensiv debatt på EU-nivå om hur framtidens EU ska se ut. Det viktigt att få en bild över var våra politiker står i den debatten.

Min utgångspunkt i denna framtidsdiskussion är att lyfta det som behöver göras för att stärka Europas konkurrenskraft. Det är genom att fokusera på att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag som EU kan vara den drivkraft för ett fortsatt hållbart välstånd för alla sina medborgare som Sverige och övriga Europa behöver. 

Den 9 september väljer vi vilka politiker som ska föra vår talan på EU-nivå i frågor som direkt påverkar oss här hemma. Låt oss få information om var partierna står och hur de kommer driva de svenska intressena.  

Sara Lowemark
Ansvarig EU-samordning , Svenskt Näringsliv