Sverige ställer sig på EU-kommissionens sida i ett mål mot Ungern. På bilden landets premiärminister Viktor Orbán.

 

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige stöder EU-kommissionens mål mot Ungern

EU-kommissionen får svenskt stöd med att dra Ungern inför rätta för brott mot EU:s grundlagar. Målet gäller en ungersk lag riktad mot ickestatliga organisationer som får pengar från utlandet.

– Regeringen följer utvecklingen i Ungern på nära håll och ser med oro på rapporter från ungerska och internationella organisationer om den snabbt försämrade situationen för civilsamhällesorganisationer i landet.

Det säger EU- och handelsminister Ann Linde (S) efter att regeringen på sammanträdet i går torsdag beslutade ansöka om svensk intervention i EU-kommissionens stämning mot Ungern för fördragsbrott i EU-domstolen.

Målet gäller landets beslut att införa restriktioner för utländska donationer till oberoende civilrätts- och människorättsorganisationer som är verksamma i landet och tvinga dem att registrera sig och anmäla ekonomiskt stöd från utlandet. Om de inte gör de riskerar de påföljder.

– Eftersom civilsamhällets kritiskt granskande roll är en förutsättning för såväl den demokratiska utvecklingen som rättsstaten anser regeringen att det är angeläget att stödja kommissionens linje, att ta ställning för civilsamhällets oberoende samt rättsstatens principer, säger Linde.

Får yttra sig hos EU-domstolen

Hanna Shev, rättssakkunnig på utrikesdepartementet, UD, förklarar att den svenska regeringen nu kan få yttra sig i målet framöver.

–   Sverige har ansökt om intervention till stöd för kommissionen. Först efter vår ansökan har godkänts hos EU-domstolen får vi ta del av alla handlingar och närmare information om vad parterna har anfört i målet, säger hon till Europaportalen.

Orsaken till att EU-kommissionen stämmer Ungern är att man anser att den ungerska lagen från 2017 bryter mot den fria rörligheten för kapital i EU:s fördrag, liksom mot artiklarna sju, åtta och tolv i EU:s stadga om de grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive föreningsfriheten.

Andra medlemsländer har likaså möjlighet att stödja endera parten i målet. Men om fler länder än Sverige ansökt om att få intervenera har Hanna Shev på UD ingen kunskap om i dag.

– Vi har ingen sådan information i dagsläget, säger hon.

EU-kommissionen har också inlett ett överträdelseförfarande för brott mot EU:s regler ifråga om det lagpaket, kallat Stoppa Soros, som det ungerska parlamentet med premiärminister Viktor Orbàn i spetsen antog den 18 juni.

Det innebär att personer som arbetar för organisationer som hjälper flyktingar att söka asyl- eller uppehållstillstånd i landet riskerar fängelsestraff, och att ickestatliga organisationer som hjälper asylsökande drabbas av en särskild skatt på 25 procent. Dessutom inskränks rätten att söka asyl.