Brexit leder till minskad brittisk BNP, visar en regeringsstudie.

Brexit leder till minskad brittisk BNP, visar en regeringsstudie.

Brexit - dyr affär för Storbritannien

Storbritannien förlorar på brexit ur samtliga ekonomiska perspektiv, enligt en brittisk regeringsrapport. Landets ekonomi mätt i BNP väntas minska med mellan 0,6 och 7,7 procent de kommande 15 åren efter uttåget ur EU nästa år.

I en långtidsanalys från Storbritanniens premiärminister Theresa Mays kabinett om utfallet när det gäller handelsrelationerna EU/Storbritannien, och hur brexit påverkar landets ekonomi, är ett avtalslöst scenario det sämsta.  

Om resultatet av omröstningen i det brittiska parlament den 11 december blir ett nej kommer landet att krascha ut ur EU utan ett utträdesavtal. Dess bruttonationalprodukt, BNP, beräknas då bli 7, 7 procent lägre åren 2035–2036 i jämförelse med om landet fortsatt vara medlem.

Men – även om ledamöterna säger ja till villkoren i avtalet  – så kommer BNP att falla med 0,6 procent i förhållande till om man stannat i unionen. Den bedömningen gör flera departement, inklusive finansdepartementet, som medverkat i analysarbetet.

I en kommentar till att alla studerade brexitscenarier innebär kostnader för Storbritannien sade landets finansminister Philip Hammond på onsdagen att:

– Om man ser det här enbart ur en ekonomisk vinkel så innebär det kostnader att lämna Europeiska Unionen, ja, eftersom handelshinder uppstår.

Politiska fördelar

Enligt Hammond blir den negativa påverkan betydligt mindre om parlamentsledamöterna röstar ja, eftersom det innebär politiska fördelar som att ingå nya handelsavtal samt nya kontrollmöjligheter när det gäller fiskevatten.

Enligt analytikerna finns det dock osäkerhetsfaktorer i prognoserna. Bland annat väntas EU och Storbritannien anta mer detaljerade överenskommelser utifrån innehållet i den framförhandlade politiska deklaration om relationen mellan EU och Storbritannien i framtiden. En annan oklar faktor är vilken invandringspolitik Storbritannien tänker sig föra framöver.