Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenska pensionärer löper större risk för fattigdom

Svenska pensionärer har de senaste åren löpt större risk för att hamna i fattigdom än EU-genomsnittet. Men statsvetare Joakim Palme är kritisk till hur EU definierar fattigdom.

Under 2017 riskerade drygt 16 procent av de svenska pensionärerna att hamna i fattigdom. Inom hela EU låg motsvarande siffra på 14 procent av pensionärerna, enligt färska siffror från Eurostat.

Högst var risken för fattigdom 2017 bland pensionärer i Estland medan den var lägst i Frankrike.

Svenska pensionärer har länge haft en högre risk för att bli fattiga än EU-genomsnittet. Risken för fattigdom definieras av Eurostat som att man har en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i landet. Det betyder att svenska pensionärer kan ha inkomster som vida överstiger exempelvis de slovakiska pensionärernas – men att de har låga inkomster i förhållande till övriga invånare i Sverige.

Inkomster bland andra har ökat

Att svenska pensionärer löper en större risk för denna form av relativa fattigdom har att göra med att inkomsterna bland andra samhällsgrupper har ökat, säger Thomas Helgeson, ämnessakkunnig på Statistiska centralbyrån.

– Man räknar inte upp pensionen i takt med att lönen ökar, så pensionärer halkar efter om det går bra för ett land. Sedan infördes flera jobbskatteavdrag [mellan 2007 och 2011] vilket bidrog till att skillnaderna mellan att ha jobb och inte ha det ökade.

Att inkomsterna för arbetstagare är höga måste dock inte per automatik leda till att pensionärerna halkar efter. Bland EU-länderna ligger Danmark på tredje plats vad gäller minst andel pensionärer som riskerar fattigdom, trots att medianinkomsten där är högre än den svenska.

Garantipension under gränsen för fattigdomsrisk

Thomas Helgeson förklarar också att den svenska ”garantipensionen” i dagsläget är lägre än den gräns för risk för fattigdom som EU har satt upp. Garantipensionen kan i dag ge högst 8 254 kr i månaden före skatt. Medan gränsen för att riskera fattigdom i Sverige var 2017 på drygt 12 000 i månaden efter skatt.

Statsvetaren Joakim Palme vid Uppsala universitetet säger att det inte är något unikt för Sverige – många EU-länder har ersättningar såsom pensioner eller socialbidrag som ligger under den av EU uppsatta gränsen för risk för fattigdom.

– Gränsen på 60 procent av medianinkomsten är överambitiös. Tittar man på vad EU-länderna har för ambitioner i socialpolitiken så kommer man inte ens över 50 procent av medianinkomsten, säger Palme.

– Det finns en missmatch mellan nationell socialpolitik och den man uttrycker på EU-nivå.