Orolig omvärld. Hur brexit kommer att sluta är ännu oklart.

Orolig omvärld. Hur brexit kommer att sluta är ännu oklart.

Svenska politiker varnar för tufft år i Europa

Svenska politiker ser tuffa utmaningar 2019 – en hård brexit, klimatproblem och växande högerpopulism. Samtidigt har diskussionen om nästa svenska EU-kommissionär startat.

Tina Acketoft (L) var en av fyra politiker i riksdagens EU-nämnd som på onsdagen diskuterade den politiska utvecklingen i Europa 2019 på ett seminarium i Stockholm. Om Storbritannien kraschar ut ur unionen utan ett utträdesavtal om en och en halv månad kommer effekterna att märkas omedelbart, uppgav hon.

– Blir det en hård brexit kommer det smälla direkt. De har ju redan övat köbildning på brittiska sidan, sade hon. 

Även Karin Enström (M) varnade för att utvecklingen i fråga om brexit får stor betydelse för Sverige och många svenskar.

– Hundratusen svenskar finns där [i Storbritannien], liksom över 3 000 svenska företag. Det är viktigt för oss ha en fortsatt bra diskussion med Storbritannien framöver.

Den ökande osäkerheten kring det som sker i Europa och världen gör att Moderaterna vill öka samarbetet i EU framöver inom försvar och säkerhet:

– Vi lever i en orolig omvärld, har mulitlaterala samarbeten som svajar och grov organiserad brottslighet att hantera, sade Karin Enström.

Osäker brexit

Även socialdemokraten Björn Wiechel och vänsterpartisten Ilona Szatmari Waldau är bekymrade över den osäkra brexitprocessen och utvecklingen i Europa framöver, inte minst när det gäller den växande högerextremismen och populismen inför EU-valet i maj. 

Bästa sättet att motverka ökade nationalistiska och populistiska stämningar, anser Björn Wiechel är att de styrande i EU håller vad de lovar, jobbar med ständig dialog och ”att ha örat mot marken.”

Eftersom bara runt hälften av den svenska väljarkåren brukar gå och rösta i EU-valet anser han det vara viktigt att förankra beslut och skeenden i EU bland medborgarna här hemma.

Enligt Wiechel kan politikerna också lyfta fram solidariteten inom EU, och exempelvis påminna om att Sverige fick släckningshjälp av bland andra polska och danska brandmän vid skogsbränderna i somras.

– Man måste sätta fokus på de här sakerna, och även se till att ha schyssta sociala villkor så att man inte spelar ut människor mot varandra, för då får vi en negativ spiral.

Fler klimatåtgärder

Alla fyra riksdagsledamöter var överens om att EU bör växla upp sina klimatambitioner. Det får gärna innehålla förslag om en europeisk koldioxidskatt, enligt Liberalernas Tina Acketoft.

– Vi tror miljön och klimatet blir en av de viktigaste frågorna 2019, instämde Ilona Szatmari Waldau (V), som också hon anser att EU:s klimatarbete måste bli tuffare genom ökad beskattningsrätt.

Samtliga fyra önskar att frågan om fördelningar av flyktingar ska lösas under året.

– Det händer ju inte så mycket, men det är för tidigt att ge upp, menade Tina Acketoft.

Kommissionär ska väljas

Vem vill de då se som ny svensk kommissionär i den nya kommissionen efter EU-valet, då den svenska handelskommissionären Cecilia Malmström (L) lämnar sin post?

Karin Enström uppgav att hon gärna ser att nästa svenska kommissionär behåller de viktiga handelsfrågorna i EU.

Björn Wiechel däremot vill gärna att Sverige väljer en ny svensk kommissionär som jobbar med sociala frågor och genomförandet av den sociala pelaren.

– Det stärker människors trygghet, det stärker den inre marknaden och håller undan de splittrande högerextrema krafterna.

Sverigedemokraternas Martin Kinnunen hade tackat ja till att delta i debatten men uteblev.