Vattenbombare som Sverige skaffar sig framöver kan också sättas in i andra EU-länder.

Vattenbombare som Sverige skaffar sig framöver kan också sättas in i andra EU-länder.

Sverige kan bidra till ny katastrofreserv inom EU

Europaparlamentet gav på tisdagen grönt ljus för EU:s nya katastrofreserv RescEU. Sverige är ett av de länder som kan komma att bidra med helikoptrar och vattenbombare och hoppas därför på  EU-finansiering.

Under fjolårets heta sommar med många skogsbränder i norr saknade Sverige egna helikoptrar och flygplan  för att kunna vattenbomba de eldhärjade skogarna och fälten, uppger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i en färsk rapport till regeringen.

För att råda bot på bristerna föreslår myndigheten nu att regeringen ökar dess möjligheter att använda flygresurser för att kunna vattenbomba stora skogsbränder, om de uppstår framöver.

Redan till sommaren vill MSB hyra in helikoptrar och en upphandling är redan påbörjad, säger Nils Schwartz, senior rådgivare på MSB.

Nästa steg blir att upphandla, hyra eller köpa, mindre plan som kan skopa upp vatten från sjöar, troligtvis av modell Air Tractor. För det tredje bör regeringen överväga att hyra eller köpa in större brandsläckningsplan som ska stationeras i Sverige, anser MSB.

Kan hjälpa andra EU-länder

De resurser som Sverige införskaffar vill MSB samtidigt ska stå bidra till att hjälpa andra EU-länder inom ramen för den kommande EU-reserven för katastrofhantering kallad RescEU, uppger Nils Svartz.

Europaparlamentet sade på tisdagen ja till den stora satsningen på RescEU, som tänks vara helt etablerad runt 2024. Fram tills dess pågår ett övergångsprogram kallat Transition RescEU.

Genom att erbjuda sig att hålla helikoptrar och flygplan i beredskap under övergångsperiodnen 2019-2024 kan Sverige också få hjälp med finansieringen av dessa.  EU-kommissionen betalar nämligen 75-90 procent av kostnaden för att hålla flygresurserna i beredskap.

– Vi har som ett av fem länder anmält till kommissionen att vi är intresserade av att bistå med flygresurser under övergångsperioden till RescEU, uppger han.

EU:s nuvarande civilskyddsmekanism har de senaste åren varit nära bristningsgränsen på grund av skogsbränder, stormar och översvämningar  rsom skett i Europa.

EU-reserven RescEU tänks vara ett komplement till civilskyddsmekanismen och sättas när medlemsländernas egna eller poolade bidrag från andra medlemsländer inte räcker till under en katastrof.

Den planeras bland annat bestå av helikoptrar, brandsläckningsplan, högkapacitetspumpar, fältsjukhus och snabbinsatta sjukvårdsteam, som ska vara stationerade i hubbar på olika platser i EU.

Vill ha hub i Sverige

Enligt Nils Svartz arbetar nu Sverige för att en hub ska placeras i norra Europa –- och helst i Sverige.

– Vi anser att det behövs en nordlig hub eftersom klimatförändringarna gör att det brinner mer här än tidigare och risken ökar.