Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige överlägsen EU-topp i grön transport

Andelen förnyelsebart bränsle inom transport i Sverige var 2017 dubbelt så hög som i tvåan Finland och fem gånger så hög som EU-snittet.

Under 2017 utgjordes 38,6 procent av energin inom transport i Sverige av förnybara bränslen, visar en ny sammanställning från Eurostat. I tvåan Finland var andelen 18,8 procent och EU-snittet låg på 7,6 procent.

Två klarar mål

EU har som mål att andelen förnybart i transportsektorn, som omfattar vägtrafik, bantrafik, luftfart och sjöfart, ska vara minst tio procent år 2020. I dagsläget är det bara Sverige och Finland som klarar det målet.