De sex toppkandidaterna. Ovan från vänster: Manfred Weber, Frans Timmermans, Margrethe Vestager. Under från vänster: Bas Eickhout, Jan Zahradil, Violeta Tomič.

De sex toppkandidaterna. Ovan från vänster: Manfred Weber, Frans Timmermans, Margrethe Vestager. Under från vänster: Bas Eickhout, Jan Zahradil, Violeta Tomič.

Bild: EU-parlamentet/EU/MZaplotnik

60 svar från europeiska toppkandidater i EU-valet

Sex politiker, som alla vill bli EU-kommissionens nästa ordförande, har fått tycka till om bland annat ryska sanktioner, minimilöner, böter för flyktingvägrande länder och om att införa en helgdag i EU:s ära.

Det är tidningen Politico som ställer tio frågor till toppkandidaterna från de europeiska paraplypartierna:

 

Manfred Weber – tysk kristdemokratisk EU-parlamentariker (EPP)

Frans Timmermans – nederländsk socialdemokratisk EU-kommissionär (PES)

Margrethe Vestager – dansk liberal EU-kommissionär (Alde)

Bas Eickhout – nederländsk miljöpartistisk EU-parlamentariker (EGP)

Jan Zahradil – tjeckisk konservativ EU-kritisk EU-parlamentariker (AECR)

Violeta Tomič – slovensk vänsterpartistisk parlamentariker (EL)

 

Av svaren framgår bland annat att ingen av dem vill tvinga Storbritannien ut ur EU och flera partiföreträdare vill att kommissionens ordförande ska kunna väljas direkt av EU-medborgarna.

Skulle du kasta ut Storbritannien ur EU om du kunde?

Weber Nej
Timmermans Nej
Vestager   Nej
Eickhout   Nej
Zahradil   Nej
Tomič Nej

 

Ska [växtbekämpningsmedlet] glyfosat förbjudas i EU?

Weber Ja, på lång sikt
Timmermans Ja
Vestager Ja, så småningom
Eickhout Ja
Zahradil Nej
Tomič  Ja

 

Bör vaccinering bli obligatoriskt för barn?

Weber Ja, det är ett nationellt ansvar
Timmermans Ja
Vestager Nej
Eickhout Ja
Zahradil Ja
Tomič Nej

 

Bör kommissionens ordförande väljas direkt av EU-medborgarna?

Weber  Ja, på lång sikt
Timmermans Ja
Vestager Nej
Eickhout Ja
Zahradil Nej
Tomič Ja

 

Bör EU:s sanktioner mot Ryssland hävas?

Weber Nej
Timmermans Nej
Vestager Nej
Eickhout Nej
Zahradil Nej
Tomič Ja

 

Bör EU-länder som vägrar ta emot flyktingar kunna få böter?

Weber Nej, men alla måste ta ansvar
Timmermans Nej
Vestager
Eickhout Ja
Zahradil Nej
Tomič Ja

 

Kan du lova att ta in 50 procent kvinnor i din kommission?

Weber Ja, ska gör mitt bästa
Timmermans Ja, fler
Vestager Ja, det är en del av planen
Eickhout Ja
Zahradil Ja
Tomič Ja

 

Bör en minimilön införas i EU?

Weber Nej
Timmermans Ja
Vestager Nej
Eickhout Ja
Zahradil Nej
Tomič Ja

 

Bör en skatt på flygplansbränsle införas?

Weber Ja
Timmermans Ja
Vestager Ja
Eickhout Ja
Zahradil Nej
Tomič Ja

 

Bör en allmän helgdag inrättas för att fira EU?

Weber Ja
Timmermans Nej
Vestager Ja
Eickhout Nej
Zahradil Nej
Tomič Ja