Annons

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, Kinas premiärminister Li Keqiang och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kina lovar EU rättvisare handel

EU har nått ett genombrott i samtalen med Kina om landets subsidier till företag och reform av Världshandelsorganisationen WTO. Kina lovar dessutom att minska kraven på europeiska företag som vill ta sig in på landets marknad.

Efter det som Europeiska rådets ordförande Donald Tusk beskrev som svåra förhandlingar enades EU och Kina på tisdagen i ett gemensamt uttalande om hur de två ekonomierna ska samarbeta i framtiden.

Man kom överens om att fördjupa diskussionerna om den känsliga frågan om statliga kinesiska subsidier till företag, som ger Kina stora fördelar i konkurrensen med europeiska företag.

– Det är ett genombrott. För första gången har Kina gått med på att diskutera  denna viktiga del i WTO-reformen, sade Tusk som tillade att man kommit överens om att skynda på det pågående reformarbetet av Världshandelsorganisationen WTO.

Likabehandling på väg

Annons

I dag måste europeiska företag dela med sig av sitt tekniska kunnande för att de ska få ta sig in på den kinesiska marknaden. Den europeiska tekniköverföringen används sedan av kinesiska företag, vilket många bolag i Europa länge kritiserat och gjort dem tveksamma till att investera i Kina. Detta lovade Kina att sluta med.

– Europeiska företag ska få likabehandling, sade Kinas premiärminister Li Keqiang som lovade att sätta upp en tvistelösningsmekanism för att lösa eventuella dispyter.

Kina och EU enades också om att skynda på förhandlingarna om ett investeringsavtal och hoppas bli klara nästa år. Ett sådant avtal skulle ersätta de investeringsfördrag som medlemsländerna var för sig har ingått med Kina. Syftet är att öppna parternas respektive marknader för företag och investeringar från andra länder och se till att utländska företag inte diskrimineras.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker såg tisdagens EU-Kina-toppmöte, det 21:a i ordningen, som en framgång.

– Dagens toppmöte är ett stort steg i rätt riktning. Men åtaganden är bara värda något om vi uppfyller dem, sade Juncker.