Annons

Mycket av arbetet i EU-parlamentet sker i utskotten, på bilden utrikesutskottet som är ett av de största. Arkivbild.

Mycket av arbetet i EU-parlamentet sker i utskotten, på bilden utrikesutskottet som är ett av de största. Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

Gehör för svenska utskottsönskningar

De svenska EU-parlamentarikerna fick de utskottsplatser de önskat sig. Men många utskott saknar svenska företrädare och ekonomi- och budgetfrågor lockar inte.

EU-parlamentet beslutade på onsdagskvällen vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott under de kommande åren. Utskotten utgör i många fall grunden till arbetet i EU- parlamentet – det är där viktiga lagförslag mejslas fram innan de går till omröstning.

 Inför EU-valet fick de svenska kandidaterna i SVT:s valkompass svara på vilka utskott de ville sitta i om de valdes in. Europaportalen har jämfört deras svar med resultatet och det visar att alla som uttryckt en önskan i undersökningen fått den uppfylld – antingen som ordinarie ledamot eller som ersättare.

– Moderaterna gick framåt i Europaparlamentsvalet och att våra ledamöter får platser i prioriterade utskott är ett första tecken på vårt ökade inflytande i vår partigrupp, EPP, sade Tomas Tobé (M) i ett uttalande.

– Tillsammans bildar vi S-ledamöter ett starkt lag som kan stå upp för EU:s grundläggande värderingar och värna rättvisa villkor för löntagare i Sverige och i Europa, sade Heléne Fritzon (S) i en kommentar.

 

Två utskott i topp

Bland de 20 svenska EU-parlamentarikerna var två utskott populärast – miljöutskottet och det så kallade Libe-utskottet där frågor som migration och mänskliga rättigheter behandlas – de har vardera sex svenska ledamöter, antingen ordinarie eller som ersättare. 

 

Utskott saknar ordinarie svenska ledamöter

Men samtidigt saknas svenska representanter i flera utskott som utskotten för fiskeri, konstitutionella frågor och rättsliga frågor. 

I de ekonomifokuserade budget-, budgetkontroll- och ekonomiutskotten finns inga ordinarie svenska ledamöter, endast ersättare. Även i jordbruksutskottet finns bara ersättare från Sverige.

Inga svenska EU-parlamentariker

Endast ersättare

Fiskeri

Jordbruk och landsbygdens utveckling

Framställningar

Budgetkontroll

Konstitutionella frågor

Ekonomi och valutafrågor

Rättsliga frågor

Kultur och utbildning

Säkerhet och försvar (underutskott)

Budget