Ursula von der Leyen debatterade under närmare fyra timmar i EU-parlamentet inför omröstningen om hon får jobbet som kommissionens nästa ordförande. Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Klimatet viktigast för von der Leyen

Ursula von der Leyen lägger fram sitt politiska program i hopp om att få tillräckligt stöd för att leda EU-kommissionen de kommande fem åren.

– Det är äntligen en kvinna som är kandidat till ordförande för Europeiska kommissionen, inledde den tyska kristdemokraten Ursula von der Leyen sitt tal i ett nästintill fullsatt EU-parlament på tisdagen. 

För att få jobbet måste hon övertyga minst 374 parlamentariker att samma kväll i en sluten votering rösta ja till henne.

Som sin högsta prioritet satte hon klimatfrågan. 

– Vår mest brådskande utmaning är att hålla vår planet vid god hälsa. Jag vill att Europa blir den första klimatneutrala kontinent i världen 2050, sade von der Leyen som även lovade en ”Grön giv” med klimatinvesteringar för en biljon euro under det kommande årtiondet.

Europeisk minimilön och sociala pelaren ska locka socialdemokrater

För att övertyga den näst största partigruppen, socialdemokratiska S&D, att rösta på henne lovade kristdemokraten von der Leyen att stödja utsatta invånare i medlemsländerna genom en europeisk minimilön och a-kassa, en barngaranti för unga i fattiga förhållanden och könskvotering till bolagsstyrelser. 

– En del av min handlingsplan är att återuppliva den sociala pelaren, sade von der Leyen med hänvisning till de i Sverige omdebatterade riktlinjerna och rekommendationerna om välfärdsfrågor som finns i pelaren.

Den tyska kommissionsordförandekandidaten lovade även bland annat att ta nya tag i den fastlåsta frågan om unionens migrationspolitik, att kommissionen ska vara helt jämställd och att parlamentet ska få rätt att indirekt föreslå nya lagar. Hon önskar även fasa ut medlemsländernas veto i frågor om utrikespolitik, socialpolitik, energi och skatter, något som även den nuvarande kommissionen försöker.

I den nästan fyra timmar långa debatten fick EU-parlamentarikerna ge sin syn på von der Leyen och hennes förslag.

Partigrupperna reagerar

von der Leyens egen partigrupp, konservativa och kristdemokratiska EEP, lovade att å sin ledare Manfred Webers vägnar att rösta för henne. Weber, som i egenskap av EPP:s toppkandidat nog hade velat stå i von der Leyens ställe, kritiserade dock att systemet med toppkandidater inte respekterats av medlemsländernas stats- och regeringschefer som avvisade Weber på posten.

– När demokratiskt nominerade kandidater betecknas som icke valbara utifrån partipolitisk egoism uppstår skada på demokratin, sade Weber.

De två partigrupperna, socialdemokratiska S&D och liberala RE, som formellt sett ännu inte bestämt sig för hur de ska rösta och vars stöd i praktiken krävs för att hon ska bli vald, krävde att Ursula von der Leyen skulle vara mer konkret i hur hennes löften ska uppfyllas. 

Men de båda gruppledarnas inlägg i debatten var måttfullt kritiska och socialdemokraternas Iratxe García lovade att ”agera ansvarsfullt” och att von der Leyens löften ”ligger i rätt riktning”. Liberala RE:s ledare Dacian Cioloș gick ett steg längre och sade att han hoppas att von der Leyen får stöd. Något som hon kommer få av de svenska partierna i RE – Liberalerna och Centerpartiet.

– Du kommer att få min röst i dag för du har visat ett uppriktigt intresse i vad EU-parlamentet tycker, sade Fredrick Federley (C).

S&D och RE ska under tisdagseftermiddagen besluta hur deras ledamöter ska rekommenderas att rösta.

Fyra grupper röstar nej

Den gröna partigruppen anser dock inte att hennes klimatlöften var tillräckligt ambitiösa och kommer att rösta nej till henne.

– Det ni säger räcker inte för att tillmötesgå våra krav, sade de Gröna/EFA:s språkrör Philippe Lamberts.

Även vänsterpartistiska GUE/NGL:s, nationalkonservativa ECR:s och nationalistiska ID:s parlamentariker väntas rösta nej till Ursula von der Leyen som nästa kommissionsordförande under tisdagskvällen. 

– Medlemsländerna kommer förlora sin rätt till självbestämmande i er iver att fullborda denna vision. Efter att ha hört ert anförande här i dag står det fullständigt klart för mig att ni är olämplig i denna uppgift och jag kommer rösta nej och hoppas att resten av ECR-kandidaterna gör det, sade Sverigedemokraternas Peter Lundgren.

Något överraskande meddelade det italienska populistpartiet Femstjärnerörelsen med sina 14 ledamöter att det stödjer den tyska kristdemokraten.

Klockan 18:00 på tisdagen inleds den slutna omröstningen om kommissionsordföranden och väntas pågå i två timmar. Minst 374 ja-röster krävs. När nuvarande ordförande i EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker, valdes för fem år sedan blev röstsiffrorna 422 för, 250 mot och 47 som avstod.