Annons

Sedan hösten 2018 är klimatförändringarna den viktigaste EU-frågan för svenskar enligt en opinionsundersökning från Eurobarometern.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensk EU-opinion: Klimatförändringar viktigare än migrationsfrågan

När svenskarna får utse EU:s viktigaste frågor hamnar klimatet i topp medan EU-medborgare i allmänhet pekar ut invandring som den viktigaste frågan. Samtidigt ökar intresset för klimatpolitik i EU medan migrationsfrågan backar. Det framgår av den senaste Eurobarometern.

De svenska svaren i Eurobarometerns opinionsundersökning som presenterades i veckan skiljer ut sig när det gäller klimat- och miljöfrågor. Sedan tidigare har Eurobarometern visat att svenskar i mycket större utsträckning än andra i EU ser klimatet som en viktig EU-fråga, men den har aldrig toppat. 

Den senaste undersökningen bekräftar att svenskarna numera, sedan november 2018, anger klimatförändringar som mer angelägna än invandring som sedan 2015 varit svenskarnas viktigaste EU-fråga.

Klimatfråga växer i betydelse
Mer än dubbelt så många svenskar, 48 procent – upp två procentenheter sedan november, pekar ut klimatet som EU:s viktigaste fråga jämfört med EU-genomsnittet på 22 procent. Européernas intresse för klimatfrågan har under samma tid ökat med sex procentenheter och klimatet placeras på andra plats i EU-medborgarnas rangordning av betydelsefulla EU-frågor.  

Den näst viktigaste EU-frågan för svenskar är invandring. Frågan prioriteras av 35 procent av svenskarna något högre än EU-genomsnittet på 34 procent. Sett över hela EU är dock migrationsfrågan fortsatt den viktigaste EU-frågan och har så varit sedan 2015 med undantag för 2017 då terrorism toppade i opinionen. 

Annons

2015 sade 58 procent av alla EU-bor och 74 procent av svenskarna att migrationen var viktigaste medan klimatetförändringar då hamnade i botten med stöd av sex procent av alla EU-medborgare och 26 procent av svenskarna.

På tredje plats över svenskarnas viktigaste EU-frågor hamnar miljön. Stödet för att EU ska prioritera miljöfrågor är dubbelt så stort i Sverige som i övriga EU: 26 procent mot 13 procent. 

 

Viktigaste EU-fråga i juni 2019 Sverige EU-snitt
Klimatförändringar 48 procent 22 procent
Invandring 35 34
Miljön 26 13
Tillståndet i offentliga finanser 14 18
Terrorism 13 18
EU:s inflytande i världen 13 12
De ekonomiska situationen 12 18
Kriminalitet 11 9
Energiförsörjning 9 5
Arbetslöshet 5 12
Pensioner 2 4
Skatter 1 4
Prisökningar 1 10

Källa: Eurobarometern 91, juni 2019.