Annons

Europaparlamentariker Evin Incir är kritisk till att EU:s flyktingmottagning eventuellt skulle förläggas till en fattigt grannland.

Bild: Monica Kleja

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Stora risker med flyktingmottagande utanför EU

Tomas Tobé och jag kan vara överens om mycket men när det gäller att lägga EU:s flyktingmottagande i fattiga länder utanför EU håller jag inte med. Risken för övergrepp och missförhållanden i sådana läger avskräcker, skriver Europaparlamentariker Evin Incir (S) i en replik till Tomas Tobé (M).  

Det är glädjande att läsa att jag och Tomas Tobé (M) (Europaportalen 13 september 2019) verkar vara överens om många av de övergripande prioriteringarna för nästa mandatperiod på området inrikesfrågor i EU.

Mycket av det som Tobé föreslår finns det redan antagna lagförslag om och åtgärder på gång, men det är viktigt att vi går vidare på asylområdet och fortsätter stärka Europas brottsbekämpning. 

Att Ylva Johansson ser ut att få en av de mest aktuella portföljerna är vi också överens om. Det är en tydlig signal om att den socialdemokratisk ledda regeringen ses som en kraft som inte bara ser de aktuella problemen i Europa, men också har fått förtroendet för att ansvara för utmaningarna. Det kommer inte att vara enkelt, men nationsöverskridande problem kräver nationsöverskridande lösningar. 

Erfarenheterna avskräcker 

Vad gäller asylpolitiken avviker jag från Tobé på ett område: Erfarenheter från vissa av de länder där ansvaret för mottagande helt skjutits över på fattigare grannländer avskräcker nämligen och sätter delar av asylrätten på spel. På grund av övergrepp och missförhållanden tillkännagav nyligen önationen Nauru att man kommer avsluta samarbetet med Australien och avveckla läger. Det kan alltså bli kostbart både i mänskligt lidande och i finansiella kostnader.

En utgångspunkt i EU måste vara åtgärder för ett mer jämlikt asylsystem där asylansökningar inte får så olika utslag som idag i olika medlemsstater. Därutöver bör man förstärka EU:s kvotflyktingssytem för att möjliggöra lagliga och säkra vägar och förstärka EU:s asylbyrås mandat.

Allas ansvar

Det krävs också att alla länder tar sitt gemensamma ansvar. Länder som Ungern och Polen kan inte få fortsätta att ta emot flera miljarder kronor i olika typer av stöd samtidigt som de vägrar ta sitt ansvar för migration och asylpolitiken. 

Slutligen, i mitt Europa rör sig dess medborgare fritt men terrorismen bekämpas både ekonomiskt och politiskt. För att kunna döma terrorister måste både Europol och åklagarsamarbetet Eurojust, som har en samordnande roll stärkas. Det behövs även kontroll att alla de åtgärder som beslutas inom europeiska säkerhetsagendan under senaste åren genomförts på ett korrekt sätt av alla medlemsstater.

Evin Incir(S)
Europaparlamentariker