V kan släppa krav på EU-utträde

Vänsterpartiet kan vara på väg att helt slopa kravet på utträde ur EU.

I ett förslag till nytt partiprogram som Vänsterpartiets programkommissionen har skickat ut på remiss till medlemmar och partiorganisationer har den tidigare skrivningen strukits, den om att partiet verkar för att Sverige ska lämna EU

”Det är i dag inte aktuellt för oss att lyfta frågan om en ny folkomröstning om Sveriges medlemskap”, lyder en del av texten om EU i förslaget, enligt TT.

TT: Tycker du att kravet är föråldrat?

– Jag tycker att det är bra att vi inte gick till val på det i EU-valet. Det kan väl vara ett svar på frågan, sade partiledaren Jonas Sjöstedt till TT.