Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Undersökning: Svenskarna handelspositivast i EU

Det har skett en tydlig ökning i antalet EU-invånare som anser att de drar nytta av internationell handel. Svenskarna är de som i högst grad instämmer i påståendet.

Sex av tio EU-invånare anser att de drar stor eller viss nytta av unionens handel med länder utanför unionen, visar en opinionsundersökning som EU-kommissionen låtit genomföra i de 28 medlemsländerna. Det är en ökning med 16 procentenheter jämfört med 2010 då samma fråga ställdes. 

– Medborgarna är mer positiva inför handel i dag än för tio år sedan. En majoritet av medborgarna anser att de direkt drar nytta av handel och att kommissionen är öppen i sina förhandlingar [om frihandelsavtal]. Detta är mycket positivt i en tid av ökande protektionism och handelskonflikter runt om i världen, sade EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström i ett uttalande.

Annons

I alla medlemsländer förutom tre – Italien, Grekland och Rumänien – anser en majoritet av de tillfrågade att de drar nytta av handeln med länder utanför unionen.

Av alla de 28 medlemsländerna är svenskarna de som i högsta grad anser att de har fördel av den internationella handeln: 86 procent.

Bredare urval största nyttan

De tillfrågade fick även svara på varför de anser sig ha, eller inte ha, nytta av internationell handel. Där pekade de som ansåg sig tjäna på handeln ut ett bredare urval av varor och tjänster och att dessa blir billigare som de viktigaste anledningarna. Bland de mer kritiskt inställda menade man att kvaliteten på produkterna försämrats och att vissa av dem blivit dyrare.