EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterar Europeiska gröna given i EU-parlamentet.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tusen miljarder ska göra EU grönast i världen

Europa ska bli den första klimatneutrala världsdelen genom en grön omställning som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen jämför med att sätta en människa på månen.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade på onsdagen sitt flaggskepp – EU:s strategi för att hantera klimatförändringarna nsom som fått namnet den Europeiska gröna given.

– Den Europeiska gröna given är å ena sidan vår vision för en klimatneutral kontinent 2050 och å andra sedan en mycket målmedveten vägkarta för detta mål, sade den tyska kristdemokraten von der Leyen på onsdagen.

Klimatneutraliteten – att inte släppa ut mer växthusgaser än jorden kan absorbera och helt få bort utsläppet jämfört med referensåret 1990 – ska skrivas in vad som kan bli EU:s första klimatlag.

Den gröna given innehåller ett 50-tal åtgärder som alla syftar till att minska EU-ländernas negativa påverkan på klimatet. Det handlar om åtgärder som att minska utsläppen och energianvändningen, skydda den biologiska mångfalden, säkra livsmedel och öka återvinningen av varor. 

– Den Europeiska gröna given är vår nya tillväxtstrategi. Vårt mål är att förena ekonomin med vår planet, sade Ursula von der Leyen som tillade att detta blir Europas motsvarighet till att sätta en människa på månen.

Tusen miljarder till de mest berörda

För att övertyga EU-länder som kolberoende Polen att ställa om att bli mer klimatvänliga föreslår von der Leyen en omställningsfond som ska mobilisera motsvarande 1 000 miljarder kronor under en sjuårsperiod. Det ska gå till de regioner och sektorer som påverkas mest av omställningen.

– Denna övergång kommer antingen att fungera för alla och vara rättvis, eller inte fungera alls, sade von der Leyen.

Enligt kommissionen riskerar medlemsländerna samlade förluster på motsvarande 1 900 miljarder kronor varje vid en tregradig ökning av världens medeltemperatur.

Von der Leyen lovar även att genom handelsavtal, diplomati och bistånd påverka länder utanför EU att bli mer klimatvänliga för att de globala klimatmålen som man enades om i Paris 2015 kan bli verklighet. 

Annons

Svenska EU-parlamentariker kommenterar Gröna given

Heléne Fritzon, Socialdemokraterna

– Jag vill att EU och Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Europa måste ställa om ekonomiskt, ekologiskt och socialt men också rättvist och jämställt. Vi måste satsa på grön innovation, gröna jobb för det ger en grön tillväxt, sade Heléne Fritzon under debatten.

Tomas Tobé, Moderaterna

– Vi svenska Moderater välkomnar den gröna given. Det är viktigt att Europa får höjda ambitioner när det gäller klimatet. Menar vi allvar med att vi ska klara av att fasa ut smutsig och fossil energi från Europa kommer vi behöva mycket mer av förnybar energi, men vi kommer också behöva mer av koldioxidfri kärnkraft, sade Tomas Tobé under debatten.

Fredrick Federley, Centerpartiet

– Den gröna given kan bli starten på en helt ny ekonomi i Europa. Rätt hanterad och genom samarbete kan vi skapa nya jobb, nya industrier, ny teknologi och starten på en ny grön era där vi rör oss från den fossilbaserade ekonomin. 

– Jag lite oroad för att det än så länge saknas i dokumentet en del om bioekonomi som ger oss en enorm möjlighet att röra oss bort från kemikalier och fossilbaserade material, sade Fredrick Federley under debatten.

Pär Holmgren, Miljöpartiet

– Det är bra att kommissionen sätter klimat högt på agendan och öppnar upp för reformer. Inte minst kan en konstruktiv EU-kommission bli en kraft för att EU tar beslut om att bli koldioxidneutralt till 2050. Men EU-parlamentet måste nu flytta fram positionerna. Mycket av förslagen är en ompaketering av tidigare politik och klimatmålen är långt ifrån att vara i linje med vetenskapen. Vi måste ta chansen nu att åstadkomma verklig förändring, sade Per Holmgren i ett uttalande.

Karin Karlsbro, Liberalerna

– Den nya kommissionen är den mest ambitiösa EU haft någonsin och i grunden är initiativet till “The Green Deal” bra. Men den borde vara mer ambitiös vad gäller mål om sänkt koldioxidutsläpp och jag hade velat se fler radikala åtgärder, till exempel enhetlig flygskatt och gemensamt pantsystem, sade Karlsbro i ett uttalande.