Ungerns nationalkonservative premiärminister Viktor Orbán. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Viktor Orbán vill stärka det politiska greppet om teatrar

Den ungerska nationalkonservativa regeringen planerar att öka kontrollen över teatrar i landet.

I ett utkast till lagförslag vill den ungerska regeringen under premiärminister Viktor Orbán inrätta ett Nationellt kulturråd lett av en minister och med uppgift att ”staka ut prioriteringar och riktning att följa i ungersk kultur”, rapporterar nyhetsbyrån Reuters som läst utkastet.

Ansvariga minister föreslås även få inflytande över att utse och avskeda teaterdirektörer vid statligt och kommunalt finansierade inrättningar.

Aktiviteter som ligger under lagen ska ”aktivt försvara det nationella välbefinnandets intresse”.

Budapests nyvalde borgmästare Gergely Karácsony kritiserar i ett Facebook-inlägg förslaget med att det kränker den konstnärliga friheten och att det inte ska ha skickats på remiss till alla berörda parter.

”Jag anser att detta lagförslag bryter mot den konstnärliga friheten och kommunernas självbestämmanderätt genom att göra konstnärliga beslut beroende av politiskt tillsatta personer”, skriver Karácsony.

En talesperson för den ungerska regeringen motiverar lagförslaget med hänvisning till ett fall av sexuella trakasserier vid en teater i Budapest där regeringen inte hade befogenhet att avskeda den inblandade teaterdirektörer och att man nu vill ändra det.