Omröstning i Europaparlamentet.

Omröstning i Europaparlamentet.

Bild: Europaparlamentet

Kommissionen kritiserades för otydliga klimatmål

EU-kommissionens nya politiska program kritiseras av Europaparlamentariker för att ha för låga ambitioner för rättsstatlighet och klimatet.  – Det är inte ett villkor som man kan välja bort, sade Malin Björk (V).

Socialdemokratiska partigruppen S&D anmärkte, i torsdagens Brysseldebatt i Europaparlamentet, att kommissionen har utlämnat en höjning av målet att minska utsläppen av växthusgaser 2030. Spanska Iratxe García underströk att målet med att nå koldioxidneutralitet till 2050 inte får bli ett tomt löfte, även svenskan Malin Björk (V) var kritisk.

– Klimatet och den biologiska mångfalden måste sättas först, det räcker inte med en klimatlag för 2050, vi ska ha bindande mål på 70 procent för 2030 [...] det är inte ett villkor som man kan välja bort, det är grundläggande för vårt arbete, sade hon.

Den rumänske parlamentarikern Dacian Ciolo från liberala Förnya Europa ansåg att  kommissionen är för otydlig när det gäller rättsstatsprincipen.

– EU måste garantera [...] att rättsstatsprincipen och de europeiska värderingarna respekteras, när dessa kränks så måste det bli konsekvenser. [...] Jag tycker inte att kommissionens arbetsprogram är tillräckligt tydligt, sade han. 

Annat tyckte den konservativa partigruppen EPP som gav sitt stöd för EU-kommissionens plan i dess helhet. 

–  Vi är helt eniga [med kommissionen] om de grundläggande sakerna som vi har framför oss, så som den Gröna given och hela det digitala området, sade den polska parlamentarikern Jan Olbrycht från EPP.