Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen: Slut på slit och släng

EU-kommissionen vill göra det lättare att återvinna och reparera mobiltelefoner och annan elektronik. Med en ny plan vill man minska det över två miljarder ton tunga avfallet som varje år genereras i EU-länderna.

EU-kommissionen presenterade på onsdagen ett första steg mot att minska mängden sopor och öka andelen varor som kan återvinnas med en handlingsplan för de kommande åren. På EU-språk kallas det för ”cirkulär ekonomi”. Planen är en viktig del för att nå EU:s mål om att bli klimatneutralt 2050.

– Utan en cirkulär ekonomi kan 2050-målet inte nås. Den endimensionella tillväxtmodellen med ta, tillverka, använd och slänga bort har nått sin gräns, sade EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius.

Hälften av växthusgaserna och mer än 90 procent av förlorad biologisk mångfald och så kallad vattenstress i EU härrör från utvinning och förädling av naturresurser.

Kommissionären vill bland annat minska engångsartiklar, hindra varor med begränsad livslängd, göra det lättare att få produkter reparerade och se till att alla förpackningar kan återanvändas eller återvinnas.

– Vi vill se till att produkter på EU:s marknad är designade att hålla längre, är lättare att reparera, uppgradera och återvinna, sade Sinkevičius.

Annons

Resurskrävande och nedsmutsande brancher som textil och bygg föreslås använda material mer effektivt.

Två miljarder ton sopor

Varje år skapas totalt över två miljarder ton sopor i EU-länderna motsvarande fem ton per person och år. Av dessa var hushållssopor, knappt ett halvt ton per person. Sverige ligger klart över EU-genomsnittet när det gäller det totala avfallet men nära snittet när det gäller hushållssopor (se grafik). Att Sverige sett till befolkningstorleken genererar femte mest totalt avfall beror till största delen på avfall från gruvindustrin.

Handlingsplanen välkomnas

Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrick Federley (C) är positiv till handlingsplanen som ligger till grund för skarpa lagförslag och andra frivilliga initiativ presenteras under kommande år.

– Jag välkomnar detta första steg med öppna armar. EU måste göra mer för att skapa en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle. Där vi ökar återvinningen och återanvändandet, sade Fredrick Federley i ett uttalande.

Från både europeiska miljö- och konsumentorganisationer kommer liknande positiva toner gentemot förslaget.