Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Arkivbild.

Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Arkivbild.

Bild: Tomislav Stjepic

Riksrevisionen: Stora brister i avvisningar från Sverige

Sverige har inte blivit nämnvärt bättre på att se till att personer som inte får vistas landet återvänder sedan 1990-talet. Kostnaden för återvändandet har däremot ökat.

Enligt EU:s återvändandedirektiv ska Sverige och andra medlemsstater se till att personer från länder utanför EU som vistas olagligt här lämnar landet. 

Riksrevisionen har granskat hur återvändandet fungerar i Sverige och funnit att verksamheten inte har förbättrats nämnvärt sedan mitten på 1990-talet. Däremot har kostnaderna ökat med 40 procent till nästan två miljarder kronor per år.

– Verksamheten når ungefär samma resultat som under 1990-talet, trots att samhället lägger allt mer resurser på den. Även om det finns förklaringar till delar av kostnadsökningarna går det inte att dra någon annan slutsats än att effektiviteten har stora brister, sade riksrevisor Helena Lindberg i ett uttalande.

Riksrevisionen har följt över 23 000 återvändandeärenden som öppnades av Migrationsverket under åren 2013 och 2014. Fyra år senare hade drygt hälften av de studerade ärendena avslutats med en registrerad utresa från landet.

Mellan 20 000 och 50 000 personer beräknas vistas i Sverige utan tillstånd, enligt rapporten.