Hoppa till artikelns andra spalt.

EU nära mål om utbildning

EU-länderna är nära att klara sitt 2020-mål om att minska antalet unga som lämnar skola i förtid. Målet om att minst 40 procent ska ha högskoleutbildning nåddes redan 2018.

Ett av EU:s fem så kallade 2020-mål är att minska antalet unga som bara har grundskoleutbildning och öka andelen med högskoleutbildning.

På onsdagen presenterade Eurostat det samlade resultatet för 2019 – ett år innan målen ska vara nådda. Målet om att andelen elever i åldrarna 18-24 år som inte har gymnasieutbildning ska vara lägre än 10 procent när mycket nära. För 2019 var andelen 10,2 procent. 

De 27 EU-länderna har alla egna, nationella mål. Under fjolåret hade 16 länder uppnått sitt mål, däribland Sverige. 

Män hoppar oftare av skolan

Om det bara hade varit upp till kvinnorna hade EU-målet på högst 10 procents tidiga skolavhopp nåtts redan 2014. I alla medlemsländer förutom två – Tjeckien och Rumänien – är det vanligare att män är utan gymnasieutbildning än kvinnor.

40 procent med högskoleutbildning

Det andra EU2020-målet på utbildningsområdet är att minst 40 procent av av 30–34-åringarna ska ha högskole- eller universitetsutbildning. Det målet nåddes redan 2018.