Debatt: Vi stödjer regeringens budgetlinje

Delegationslinjen för de  svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet är en stram EU-budget och att de svenska rabatterna för EU-avgiften ska finnas kvar, därför lade vi ner våra röster, skriver Heléne Fritzon (S) i replik till fyra moderata Europaparlamentariker med Tomas Tobé i spetsen.

Socialdemokraterna står bakom den svenska regeringens linje i förhandlingarna om EU-budgeten. Det ska vara en stram budget och de svenska rabatterna ska finnas kvar. I det avseendet håller vi med Moderaterna i EU-parlamentet [Debattartikel 20 maj 2020]. Vi står upp för en restriktiv budget. 

Den svenska regeringens linje innebär mer konkret att storleken på budgeten ska hållas nere och att den svenska EU-avgiften ska värnas. Den kris som drabbat hela EU innebär att alla länder måste hantera både det akuta hälsoläget och de ekonomiska konsekvenserna. Även EU kan bidra och gör det genom stora krispaket som ska hjälpa till att få den europeiska ekonomin på fötter. Regeringen stödjer att en återhämtningsfond ska inrättas, men ställer krav på att den ska vara begränsad i tid och omfång och att det ska vara tydligt både vart pengarna ska gå och vem som ska betala.

I arbetet med den resolution som nu tagits fram i EU-parlamentet har vi svenska socialdemokrater i parlamentet ihärdigt drivit linjen om en stram budget med svenska rabatter kvar. Vi har också lyft vikten av att återhämtningen efter corona-krisen ska vara grön, social och jämställd. Trots att vi har fått gehör för flera av dessa frågor så är slutresultatet av kompromissen alltför svagt när det gäller budget och rabatter. 

Sammanfattningsvis kunde vi därför inte stödja resolutionens avsikt om att EU:s budget ska växa kraftigt i omfattning. Som huvudregel anser vi att budgetrestriktivitet bör fungera som en vägledande princip i utformningen av nästa långtidsbudget. 

Delegationslinjen i den svenska socialdemokratiska gruppen var därför att avstå i omröstningen och avge en tydlig röstförklaring kring vår position. 

Heléne Fritzon
Delegationsledare, Socialdemokraterna i EU-parlamentet