EU-kommissionen har dragit flera medlemsländer inför EU-domstolen då de eventuellt har brutit mot EU-regler om penningtvätt.

EU-kommissionen har dragit flera medlemsländer inför EU-domstolen då de eventuellt har brutit mot EU-regler om penningtvätt.

EU-plan: Bättre granskning ska stoppa penningtvätt

EU-kommissionen presenterade under torsdagen en ny plan för att bekämpa penningtvätt och motverka finansiering till terrorister.

– Som vi har sett med senaste skandaler så finns det kryphål i systemet [...]. Vi ska därför ta fram kompletterande lagar på vissa områden och presentera ett enhetligt lagpaket, sade EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis under torsdagens pressträff.

Det nya lagpaket ska vara klart till början av nästa år. Då ska kommissionen också föreslå en EU-myndighet som ska granska om lagarna följs, vilket i nuläget görs av medlemsländerna. 

Två möjliga lösningar diskuteras som granskningsorgan, antingen tar EU fram en ny myndighet, eller så får Europeiska bankmyndigheten, EBA, ansvaret. Men i så fall måste ändringar göras för att utöka deras handlingskraft, enligt Dombrovskis. 

– Deras ovilja att agera under den största penningtvättsskandalen i Europa med Danske banken var en stor besvikelse, sade han.

Tolv nya tredjeländer listas också som risk för EU:s inre marknad på grund av problem med penningtvätt och terrorismfinansiering, däribland Panama och Zimbabwe.

Sex länder har tagits bort från kommissionens lista, bland annat Bosnien-Hercegovina.