På bild är en badande fågel vid Hallandskusten. Sverige anklagas för att inte skydda den biologiska mångfalden enligt fågeldirektivet.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige varnas för flera miljöbrott

Sverige varnas av EU-kommissionen för att inte skydda fågelarter i tillräcklig utsträckning. Även bristfällig hantering av avloppsvatten pekas ut.

Sverige kritiseras av EU-kommissionen för att inte bevara naturliga miljöområden och skyddade arter enligt en EU-lag från 1992. Det svenska skyddet bedöms som otillräckligt, både vad gäller miljöer enligt livsmiljödirektivet, och fåglar enligt fågeldirektivet. 

Medlemsländerna har enats om att utse särskilda områden som ska skyddas för att bevara den biologiska mångfalden. Varje land utser vilka platser som ska ingå i nätverket utifrån uppsatta mål. 

Annons

Sverige har ännu inte utsett vissa skyddsområden, bland annat marina områden, menar kommissionen

En varning får Sverige också för sin bristfälliga hantering av avloppsvatten. EU-lag kräver att länderna rensar sitt avloppsvatten innan det släpps ut i miljön. Men EU-kommissionen bedömer att Sverige inte har införlivat ett antal EU-regler på rätt sätt i den nationella lagen, inklusive hur mätningen av avloppsvattnets renhet ska genomföras.

Nu har Sverige fyra månader på sig att svara på EU-kommissionens kritik. Om Sverige inte uppfyller EU-reglerna på ett riktigt sätt kan landet dras inför EU-domstolen.