Annons

"Att ta hand om miljön är som att betala hyran. Gör man inte det har man till slut ingenstans att bo", säger Europaparlamentariker Pär Holmgren (MP).

Bild: Kjel Eson

Hoppa till artikelns andra spalt.

Urskogen ska skyddas i ny EU-strategi

EU-kommissionen föreslår lagligt skydd för EU:s urskogar och vill minska användningen av bekämpningsmedel till hälften innan 2030 i nya strategier för klimatet.

– Coronakrisen har visat hur bräcklig Europas livsmedelsförsörjning är. Vi måste se till att göra mattillförseln mer robust och stärka våra svenska bönder så att vi får bra och klimatsmart mat även i framtiden, säger Europaparlamentarikern Fredrick Federley (C) som är för de nya strategierna. 

EU-kommissionen presenterade under onsdagen två förslag som ska bidra till det övergripande målet om klimatneutralitet till 2050. 

I strategin om jordbruket fastslås att det finns ett akut behov av att minska beroendet av bekämpningsmedel och antibiotika. Kommissionen föreslår att den totala användningen av bekämpningsmedel ska reduceras med hälften till 2030. 

Strategin höjer också ribban vad gäller ekologisk odling. Minst 25 procent av EU:s jordbruksmark ska vara ekologisk till 2030, enligt förslaget, jämfört med nuvarande åtta procent. 

– EU:s industrier förlitar sig på gener, arter och förtjänster av ekosystemen i sin produktion av inte minst mediciner som är viktiga i coronapandemin. Därför är det av yttersta vikt att vi också värnar den biologiska mångfalden, sade förste vice ordförande i EU-kommissionen Frans Timmermans. 

Den andra strategin handlar om biologisk mångfald. Kommissionen vill att EU:s nätverk av skyddad natur, så kallad Natura 2000, ska utvidgas till att omfatta ytterligare fyra procent av den totala landytan och 19 procent av havsområdena. All urskog i EU ska dessutom ha lagligt skydd och därmed bevaras.  

– Strategin för biologisk mångfald är ett steg i rätt riktning i en helt avgörande framtidsfråga. Att ta hand om miljön är som att betala hyran. Gör man inte det har man till slut ingenstans att bo, säger  Europaparlamentariker Pär Holmgren (MP).