Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU klarar inte trafikmål

Målet att halvera antalet omkomna i trafikolyckor i EU-länderna kommer inte att nås. Samtidigt registerar Sverige ett av de lägsta dödstalen i trafiken någonsin.

2010 enades EU-länderna om att halvera antalet dödsoffer på vägarna till år 2020. Det är ett mål som inte kommer att nås meddelar EU-kommissionen. Inte heller den minskade trafiken till följd av coronaviruset kommer kunna bidra till en halvering. 

”EU:s mål på ett halverat antal dödsoffer i trafiken mellan 2010 och 2020 kommer inte att uppfyllas. Även om det sannolikt kommer att vara avsevärt färre dödsoffer i trafiken under 2020 som följd av de åtgärder som vidtagits för att bekämpa coronaviruset kommer detta ändå inte att vara tillräckligt för att uppnå målet”, heter det i ett uttalande från kommissionen på torsdagen.

Under 2019 hade antalet trafikdöda minskat med 23 procent jämfört med referensåret 2010 – långt från målet om en minskning på 50 procent, visar preliminära siffror. Inget av de enskilda länderna klarade målet 2019. Närmast låg Grekland som minskat antalet trafikdöda med 45 procent. Motsvarande minskning i Sverige är 17 procent. 

I alla EU-länder förutom två – Malta och Nederländerna – är det nu färre personer som omkommer i trafiken än tidigare.

Sverige i topp

Minst antal omkomna i trafiken under fjolåret registrerade Sverige med 22 omkomna per en miljon invånare. 

Nya trafikmål

Trots missat mål har EU-länder satt upp nya mål för döda i trafiken. Fram till år 2030 ska antalet omkomna halveras jämfört med 2021 och till 2050 eftersträvar man efter svensk förebild; en nollvision.