EU-ordförande Charles Michel efter EU-toppmötet med Kina.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU kritiserade Kina på toppmöte

Kinas godtyckliga frihetsberövande av den svenska medborgaren Gui Minhai var en av frågorna  vid sidan om handel, klimat och coronakrisen på toppmötet mellan EU och Kina.

Det 22:dra toppmötet mellan EU och KIna genomfördes på videolänk mellan Bryssel och Peking under måndagen. EU representerades av Europeiska rådets ordförande, Charles Michel, och EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, tillsammans med utrikeschefen Josep Borrell. Från Kina deltog premiärministern Li Keqiang och presidenten Xi Jinping.

Enligt EU-information fokuserade mötet på fyra områden; Coronakrisens konsekvenser, Hong Kong och mänskliga rättigheter, förhållandet mellan EU och Kina och olika internationella frågor.

Efter mötet konstaterade EU-ordförande Charles Michel att Kina och EU är ekonomisk beroende av varandra med en handel som omsätter en miljard euro per dag. Behovet av ett gemensamt investeringsavtal med lika villkor för kinesiska och europeiska företag är därför stort. Förhandlingarna har pågått sedan 2014 och brådskande framsteg krävs menar EU, särskilt när det gäller beteende från statligt ägda kinesiska företag, bristande öppenhet om subventioner och kinesiska regler för tvångsöverföring av teknik.

Charles Michel betonade att EU och Kina trots meningsskilaktigheter måste försöka att samarbeta i frågor som klimatåtgärder, hållbar utveckling och coronapandemin.

– Men samtidigt måste vi erkänna att vi inte delar samma värderingar, politiska system eller strategi för multilateralism. Vi kommer robust försvara EU-intressen och stå fast vid våra värderingar, sade Charles Michel  i ett uttalande. 

EU upprepade “sin allvarliga oro” över de åtgärder som Kina vidtagit mot Hong Kong för att införa en nationell säkerhetslagstiftning och framförde att dessa åtgärder inte överensstämmer med Hong Kongs grundlag och Kinas internationella åtaganden.  

EU uttryckte också sin “oro över den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna, inbegripet behandlingen av minoriteter i Xinjiang och Tibet, och försvarare av de mänskliga rättigheterna, samt begränsningar av grundläggande friheter”.  

EU-företrädarna tog även upp det “godtycklig frihetsberövande” av den svenska medborgaren Gui Minhai och två kanadensiska medborgare - Michael Kovrig och Michael Spavor.