Annons

Delar av brexitkampanjen inför folkomröstningen 2016.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Rapport: Brexit ingen ekonomisk katastrof för Storbritannien

Efter en genomgång av olika prognoser kring Storbritanniens framtida ekonomi utan ett eventuellt EU-avtal konstaterar nationalekonomen Harry Flam i en rapport att det inte blir så stor skillnad för landet att istället följa WTO-handelsregler. Däremot finns det andra möjliga negativa effekter för britternas del.

Professor emeritus nationalekonomen Harry Flam går i en Siepsrapport igenom 15 olika prognoser på hur Storbritannien påverkas ekonomiskt av att lämna EU och i stället följa WTO:s internationella handelsregler gentemot EU. Huruvida det blir aktuellt med WTO-regler är beroende på om EU och Storbritannien i år  lyckas komma överens om andra regler och tullar eller inte.

Av Flams genomgång framgår att de negativa effekterna med WTO-spåret är små och mycket osäkra. Skillnaden kanske handlar någon eller några procent av BNP skriver Flam och konstaterar: Brexit innebär med andra ord inte någon katastrof för den brittiska ekonomin. 

Annons

De statistiska effekterna enligt de gjorda brexitstudierna om Storbritanniens BNP visar ett tillväxttapp på 15 år mellan 0,2 till 10,7 procent med WTO-regler. De stora variationer i prognoserna beror på att studierna omfattar delvis olika saker. 

Bland de negativa effekter som Harry Flam tar upp ingår att de brittiska företagens tull- och administrationskostnader går från noll till 15 miljarder pund årligen. Det är närmare dubbelt så mycket som Storbritanniens årliga nettoavgift som EU-medlem konstaterar Flam och fortsätter: Om Londons finanssektor förlorar rätten att verka fritt med EU kan dess ställning som globalt finanscentrum också vara hotad. 

Siepsrapporten avslutas med kommentaren att det vore önskvärt att man så småningom klart och otvetydigt skulle kunna konstatera vilka kostnader som brexit medfört för Storbritannien. Med största sannolikhet förblir dock kostnaderna oklara och Storbritannien kommer inte att kunna tjäna som ett exempel för andra EU-länder som i framtiden kan komma att överväga utträde.