Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskar i undersökning: Rör inte vårt EU-medlemskap

Det svenska EU-medlemskapet är bra som det är, det behövs ingen förändring i någon riktning. Så kan man sammanfatta resultatet av 2019 års nationella SOM-undersökning om svenska folkets inställning till EU.

Aldrig förr har svenskarnas stöd för EU varit så stort som de senaste två åren.     Under 2019 var 58 procent av medborgarna för medlemskapet och 18 procent emot, medan 26 procent var neutrala. Två av tre svenskar ansåg att det vore en dålig idé att lämna EU. Det framgår av en undersökning av SOM-Institutet vid Göteborgs Universitet som på torsdagen presenterades av Sieps.          

Det starka svenska stödet för EU omfattar dock inte en önskan om ökad integration. Tvärtom menar rapportförfattarna tycks svenskarnas uppfattning snarast vara att situationen är bra som den är. 

Bara 16 procent stödjer ett svenskt euromedlemskap och endast 17 procent anser att EU bör ha en gemensam finanspolitik. Bara var femte svensk anser det vara ett bra förslag att än mer EU-samordna utrikespolitiken medan endast en av tio anser att Sverige ska driva på för att göra EU till ett Europas förenta stater. 

Annons

När svenskarna i undersökning ombeds ge sin bedöming av om medlemskapet är positivt eller negativt för Sverige inom vissa samhällsområden lyfts ekonomi, miljö och miltär säkerhet fram som de tre mest positiva. Medan invandring är det mest negativa området följt av social trygghet och jämställdhet. En relativ stor grupp menar dock att områdena är varken är positiva eller negativ alternativ har de ingen åsikt.

De tre mest positiva och de tre mest negativa områden kopplat till svenskt EU-medlemskap 2019

Områden

Positivt

Varken eller

Negativ 

Ingen åsikt

Ekonomi

36 %

27 %

20 %

17 %

Miljö

35 %

34 %

14 %

17 %

Militär säkerhet

34 %

35 %

10 %

21 %

         

Jämställdhet

21 %

45 %

15 %

19 %

Social trygghet

19 %

44 %

17 %

20 %

Invandring

12 %

32 %

41 %

15 %

Källa: SOM-Institutet/Sieps, juni 2020. Europaportalen har kortat och förenklat sammanställningen i tabell 5 i undersökningen.  I originaltabellen delas positiva och negativa uppfattningar upp i fyra grupper: Mycket och ganska positiva respektive ganska och mycket negativa. I tabellen ovan är de sammanförda i två grupper: positiva och negativa.