Annons

Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet/EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige och Danmark till EU: Släpp lönefrågan

– Jag kommer inte att acceptera att EU lägger sig i lönebildningen i Sverige, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i ett uttalande på fredagen efter att Sverige och Danmark krävt att EU-kommissionen tänker om i frågan om minimilön.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har tillsammans med Danmarks socialdemokratiske arbetsmarknadsminister Peter Hummelgaard skickat ett brev till EU-kommissionär, den luxemburgske socialdemokraten Nicolas Schmit.

I brevet, som Europaportalen läst, håller de med kommissionen om att lönerna är viktiga för rättvisa arbetsvillkor men att bindande EU-åtgärder för minimilöner inte är vägen framåt. I stället betonar ministrarna att "stärkta kollektivförhandlingar är ett bättre alternativ till att främja rättvisa löner i medlemsstaterna".

– Vi har en stark och välfungerande arbetsmarknadsmodell i Sverige. Jag kommer inte att acceptera att EU lägger sig i lönebildningen i Sverige. Fack och arbetsgivare ska fortsatt göra upp om villkor och löner på svensk arbetsmarknad, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i ett uttalande på fredagen. Uttalandet kommer samma dag som Eva Nordmark för samtal med EU-kommissionär Nicolas Schmit.

Den svensk-danska reaktionen kommer efter att EU-kommissionen i onsdags sade att coronakrisen ger dem ytterligare skäl att gå vidare med planen på en europeisk minimilön för att enligt dem minska ökande löneklyftor och fattigdom.

Något konkret EU-förslag finns ännu inte, istället har arbetsmarknadens parter sedan tidigare i år fått uppgiften att diskutera frågan. Utifrån dessa förhandlingar väntas kommissionen senare i år presentera ett förslag. Kommissionen understryker dock att syftet inte är att fastställa en enhetlig europeisk minimilön och inte heller att harmonisera systemen för minimilöner. Minimilöner ska sättas med ”full respekt för nationella befogenheter och arbetsmarknadsparternas avtalsfrihet” heter det från kommissionen.