– Inom vår partigrupp, Europaparlamentets största, har vi samlat stöd för stora delar av den invandringspolitik vi gick till val på. Det handlar om att asyl prövas vid yttre gräns, att samarbeten med tredje land utökas och att medlemsstaterna i högre grad kan bestämma volymen på sitt flyktingmottagande, skriver Tomas Tobé (M). Arkivbild.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Invandringen till EU måste minska

När EU-kommissionär Ylva Johansson i veckan lägger sitt förslag om en ny invandringspolitik måste det innebära att politiken läggs om. Centralt för oss moderater är att den ekonomiska migrationen stoppas och att en lägre invandring till EU uppnås. Vi vill därför att ett europeiskt volymmål för asylmottagande införs, skriver Europaparlamentariker Tomas Tobé (M).

Kommissionär Ylva Johansson ska ha sagt att ”ingen kommer att vara nöjd” med de nya förslagen till migrationspolitik som EU-kommissionen väntas lägga fram i närtid. Om detta stämmer återstår att se tills innehållet har presenterats. Det står dock klart att Europas invandringspolitik måste läggas om. Centralt för oss moderater är att den ekonomiska migrationen stoppas och att en lägre invandring till EU uppnås. Vi vill därför att ett europeiskt volymmål för asylmottagande införs.

Den fem år långa blockeringen i frågan om EU:s migrationspolitik – till stor del en följd av oenigheten om tvingande omfördelning – har bidragit till ett fortsatt ohållbart migrationstryck. Antalet årliga asylansökningar till EU har fördubblats, jämfört med åren innan migrationskrisen 2015. 

Segregationsproblem – utanförskap och kriminalitet

Bristerna på en gemensam politik har medfört katastrofer på Medelhavet, hård belastning vid gränserna och folkvandringar genom Europa. I Sverige har vi svåra segregationsproblem som kontinuerligt spätts på av ett stort mottagande, vilket leder till utanförskap och kriminalitet.

Det är därför hög tid för en ny gemensam migrationspolitik i Europa, som bör utformas för att invandringen ska minska.  

Inom vår partigrupp, Europaparlamentets största, har vi samlat stöd för stora delar av den invandringspolitik vi gick till val på. Det handlar om att asyl prövas vid yttre gräns, att samarbeten med tredje land utökas och att medlemsstaterna i högre grad kan bestämma volymen på sitt flyktingmottagande. 

De olika partigruppernas förslag kommer ha stor betydelse för utformningen av den gemensamma migrationspolitiken på EU-nivå. Vår förhoppning är att vår – och nu vår partigrupps – politik ska återspeglas i den nya migrationspakten. Förslagen skulle leda till ett mer fungerande system med bättre kontroll på vilka som verkligen har rätt till asyl, vilket skulle leda till en lägre invandring. 

En majoritet saknar asylskäl

Faktum är att i dag saknar en majoritet av dem som söker asyl i EU asylskäl. Den ekonomiska migrationen måste därför stoppas för att sänka migrationstrycket på riktigt. Ett europeiskt volymmål för asylmottagande vore ett viktigt verktyg för att politiken ska leda dit. 

Det centrala framåt är att få en mer fungerande politik på plats. Misstagen från 2015 får inte återupprepas. 

I Europaparlamentet bör därför den gröna gruppen och vänstergruppen stängas ute från inflytande över invandringspolitiken. Ett särskilt ansvar åligger i stället de stora partigrupperna att komma samman och se till att politiken åtgärdar dagens ohållbara situation. 

Den nya migrationspolitiken är avgörande och ett genuint svenskt intresse, eftersom det är så vi långsiktigt kan säkra en lägre invandring till Sverige och komma till rätta med våra segregationsproblem.

Tomas Tobé (M), Europaparlamentariker