Vänsterpartiets Europaparlamentariker Malin Björk. Arkivbild.

Bild: Vänsterpartiet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Mycket måste ställas till rätta

Det finns all anledning att kavla upp ärmarna inför höstens arbete i EU-parlamentet. Vi har en planet att rädda och grundläggande rättigheter att försvara. Det skriver Malin Björk (V) inför höstens arbete i EU-parlamentet.

I december förra året presenterade EU-kommissionen sin Gröna giv. Klimatpaketet innehåll många vackra ord och en hel del konkreta men tyvärr helt otillräckliga åtgärder för att leva upp till Parisavtalet och bokstavligen rädda planeten. 

Skärp den gröna given

I höst kommer jag och mina progressiva kollegor i EU-parlamentet därför fortsätta vårt arbete med att skärpa de olika delarna i den gröna given. Vi måste till exempel få en skarp europeisk klimatlag på plats, med bindande mål för varje enskilt medlemsland. Vi måste också se till att det nuvarande EU-målet på 40 procents utsläppsminskning till 2030 skärps ännu mer än de 50-55 procent som kommissionen talat om. Vänstern, liksom vetenskapen, kräver att vi får ner utsläppen med 70 procent jämfört med 1990 års nivåer om vi ska leva upp till Parisavtalet. En europeisk klimatlag måste bli tillräckligt skarp för att kunna stoppa vansinnesprojekt som utbyggnaden av Preemraff i Lysekil och andra satsningar som innebär stora ökningar istället för drastiska minskningar av fossila utsläpp.

Därtill måste EU:s jordbrukspolitik reformeras i grunden för att gynna småskaligt och ekologiskt jordbruk istället för att som idag, främja storskalighet och besprutningsmedel som skadar den biologiska mångfalden. Även EU:s handelspolitik måste knytas till Parisavtalet och inte leda till ökade utsläpp eller begränsa möjligheten att anta tuffare klimatlagstiftning.

Flyktingars rättigheter i fokus

Efter många uppskjutningar väntas vår svenska kommissionär Ylva Johansson presentera ett nytt förslag till en europeisk flyktingpolitik i slutet av september. Jag hoppas att kommissionen vågar stå emot trycket från rasistiska och nationalistiska regeringar och politiker vars enda mål är att hålla människor på flykt borta från Europa. Vi måste vara en kontinent där flyktingars rättigheter sätts i fokus. I en tid då fler människor än någonsin är på flykt kan inte Europas svar vara att sätta asylrätten ur spel och spendera enorma summor pengar på gränsvakter, vapen och stängsel. Istället kräver vi förslag som ser till att EU-länderna fördelar ansvaret för de som kommer hit och söker skydd och att vi lägger pengar och resurser på ett värdigt mottagande.

Annons

Leva upp till rättsstatens principer

Under hösten fortsätter också arbetet med den nya långtidsbudgeten för 2021-2027. Vi i Vänsterpartiet är kritiska till corona-återhämtningspaket som medlemsländerna enats om. Det svarar inte upp gentemot de satsningar som behövs. Det garanterar inte respekten för demokrati och rättsstat. Det innebär dessutom en enorm maktförskjutning till byråkraterna i EU-kommissionen på bekostnad av de nationella parlamenten.

När parlamentet i juli skulle ta ställning till den nya återhämtningsbudgeten och coronafonden blev jag besviken när viktiga ändringsförslag som vi i vänstern lagt, om ökad klimathänsyn och respekt för rättsstaten, röstades ner. Parlamentets majoritet valde istället att fokusera på att driva frågan om nya EU-skatter, som skulle öka EU-överstatligheten.   

Kavla upp ärmarna

Vi i Vänsterpartiet kan inte ställa oss bakom en budget som innebär otillräckliga klimatinvesteringar mitt under brinnande klimatkris. Vi kan inte fortsätta att investera i fossil energi. Vi kan inte heller ställa oss bakom ett räddningspaket som inte innehåller skarpa krav på att medlemsländerna måste leva upp till rättsstatens principer och grundläggande demokratiska rättigheter för att få tillgång till pengarna. Vi kan inte fortsätta nedmonteringen av fria domstolar och medier och attacker mot kvinnors, flyktingars och hbtq-personers rättigheter i länder som Ungern och Polen.

Med andra ord finns det all anledning att kavla upp ärmarna inför höstens arbete i EU-parlamentet. Här finns mycket som måste ställas till rätta. Vi har en planet att rädda och grundläggande rättigheter att försvara.

Malin Björk (V), EU-parlamentariker