Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionen överklagar Apple-dom "ett antal felaktiga rättstillämpningar"

Den rättsliga tvisten mellan EU-kommissionen och medlemslandet Irland om olagliga skattelättnader för datorföretaget Apple överklagas till högsta instans i EU-domstolen. 

2016 fann EU-kommissionen att Irland brutit mot unionens regler för statsstöd när det gav det amerikanska företaget Apple ”selektiva skattelättnader”.

I juli i år dömde dock EU-domstolens tributal att kommissionens beslut var felaktigt.

I dag fredag meddelar kommissionen att man överklagar det domslutet till EU-domstolens högsta instans. Kommissionen anser bland annat att tribunalen ”gjort ett antal felaktiga rättstillämpningar”.