– EU-kommissionen har vid upprepade tillfällen sagt att Sverige ska undantas reglerna, men garantierna är inte värda mycket, skriver, Abir Al-Sahlani (C). Arkivbild.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Tondövt om EU-minimilöner

Ett skarpt lagförslag om minimilöner på europeisk nivå ska presenteras av EU-kommissionen i morgon onsdag. Detta trots att en majoritet av EU:s medlemsländer, och samtliga politiska partier, fack- och arbetsgivarorganisationer i Norden, har sagt nej tack. Det skriver Abir Al-Sahlani (C) ledamot i Europaparlamentets arbetsmarknadsutskott.  

Nyligen gick 15 medlemsländer, däribland en av de tidigare starkaste förespråkarna av förlaget Frankrike, ut och dömde ut idén om ett bindande direktivförslag. Det är tondövt av europeiska kommissionen att strunta i motståndet från flera medlemsländer och arbetsmarknadens parter. Den väg som kommissionen väljer riskerar, inte bara att mötas av ytterligare hårt motstånd, men även att undergräva EU-institutionernas demokratiska legitimitet. 

Reella ekonomiska investeringar behövs

Sedan förslaget lanserades i mitten av januari i år har många med mig riktat skarp kritik mot idén samt dess utlovade effekter. Varken jag eller Centerpartiet vill aktivt motarbeta drägliga arbetsvillkor och löner, utan snarare tvärtom. Vi har vid upprepade tillfällen pekat på att EU:s ekonomier behöver reella ekonomiska investeringar som skapar riktiga jobb. Endast då kan en ökad välfärd och ekonomisk trygghet för unionens medborgare uppnås. 

Förespråkarna av införda minimilöner tycks tro att de med några enkla knapptryck kan skapa ökade inkomstnivåer och rättvisa arbetsvillkor, det är dessvärre inget mer än en fantasivärld. 

Ett komplext samhällsproblem

Att tro att en lagstadgad minimilön är svaret på ett komplext samhällsproblem är både naivt och felaktigt. I verkligheten är det livskraftiga företag, en fri och fungerande inre marknad som skapar jobb och välfärd för människor. Det är en trygghet som vi inte kan tvinga fram.

EU:s inblandning på arbetsmarknadsområdet är en stark underminering av den svenska arbetsmarknadsmodellen. EU-kommissionen har vid upprepade tillfällen sagt att Sverige ska undantas reglerna, men garantierna är inte värda mycket. 

EU-ländernas ekonomier är ytterst sammanvävda, att då försöka separera system och rättstraditioner är inte gångbart. Vi påverkas konstant av varandra eftersom att våra företag är verksamma över landsgränser liksom den europeiska arbetskraften i stort. Det räcker inte med dessa löften om man inte tydligt kommunicerar att europeiska minimilöner inte kommer bli ett bindande EU-direktiv.

Socialdemokraternas ansvar

Socialdemokraterna bär ett stort ansvar här i och med initiativet att hålla ett ”socialt toppmöte” i Göteborg 2017. Att skicka välformulerade brev till EU-kommissionen väger tunt när man redan givit sitt godkännande till Bryssels byråkrater att fatta beslut åt svenska skattebetalare. Det är därför som EU nu försöker engagera sig i frågor som rör den svenska välfärden och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Socialdemokraternas naivitet har riskerat den svenska rättstraditionen på arbetsmarknaden. 

Hörsamma motståndet

Under den rådande coronakrisen bör EU-kommissionen lägga resurser på initiativ som de facto spelar en avgörande roll för människors välfärd. Europa måste lägga krutet på områden där EU har rätt att bestämma, vilket inte innefattar medlemsstaternas lönesättning. 

Oavsett hur bra det låter, så kommer inte en europeisk minimilön stävja fattigdom. Inte nu i Coronakrisens tid och inte imorgon när en ny vardag tar form. EU-kommissionen bör hörsamma motståndet och spendera sitt politiska kapital på förslag som de-facto tar oss ur den ekonomiska kris vi befinner oss i. 

Europaparlamentariker