En majoritet i Europaparlamentet använder coronakrisen som en förevändning för att försöka ge EU egen beskattning och därmed runda nationella regeringar, skriver Christian Ekström, Skattebetalarnas Förening. Arkivbild.

En majoritet i Europaparlamentet använder coronakrisen som en förevändning för att försöka ge EU egen beskattning och därmed runda nationella regeringar, skriver Christian Ekström, Skattebetalarnas Förening. Arkivbild.

Bild: Magnus Glans

Debatt: Tre starka skäl mot EU-skatt

Sveriges regering måste markera tydligt på veckans EU-toppmöte. Att ge EU beskattningsrätt vore ett misstag såväl för Sverige som för EU. Det vore det en oacceptabel ordning att vanskötta länder ska kunna skicka notan till andra och det riskerar även att erodera EU-samarbetet i grunden. För det tredje förtjänar svenska skattebetalare att ha både inflytande över och insyn hur i ens skattepengar används något som praktiken blir omöjligt på EU-nivå. Det skriver Christian Ekström, Skattebetalarnas Förening.

Samtidigt som arbetet med att hantera coronapandemin pågår runt om i Europa så fortsätter spelet kring EU:s stödpaket – återhämtningsfonden på 750 miljarder euro. Trots löften från svenska regeringen, bland annat i DI 10 februari (Hans Dahlgren: Ingen risk för EU-skatter, Dagens Industri, 10/2 -20), om att några EU-skatter inte är aktuella kräver nu Europaparlamentet att EU:s medlemsländer ger grönt ljus för egna skatter.

Sveriges regering måste markera tydligt på Europeiska rådets möte i veckan att några EU-skatter inte är aktuella. Vi kan inte tolerera att regeringen – som i fallet med sociala pelaren – slarvar igenom beslut så att EU ges beskattningsrätt.

Svag kopplingen till pandemin

Det var i somras EU:s medlemsländer kom överens om en återhämtningsfond på hissnande 750 miljarder euro som skulle avsättas för att understödja återhämtningen av europeisk ekonomi i sviterna av coronakrisen. Det omfattande stödpaket – återhämtningsfonden – har motiverats med att corona drabbat många länder hårt.

Kopplingen mellan pandemin och återhämtningspaketet är dock svag. Fördelningen speglar inte hur olika länder har drabbats av viruset eller kan förväntas ha drabbats när krisen väl är över. Istället är de länder som får mest de som brottats med stora och strukturella ekonomiska problem sedan länge. Samtidigt höjs röster om att återhämtningsfonden ska göras permanent. (ECB calls on Brussels to make recovery fund permanent, Financial Times, 23/9-20).

Efter en övergripande överenskommelse mellan medlemsländerna har nu Europaparlamentet sagt sitt. För att stödja återhämtningsfonden kräver parlamentet att ratificeringsprocessen för att ge EU så kallade egna medel kommer igång omedelbart. Krisen används som en förevändning för att ge EU egna intäkter genom egen beskattning och därmed runda nationella regeringar. Men att ge EU beskattningsrätt vore ett misstag såväl för Sverige som för EU. Planerna på att ge EU beskattningsrätt behöver stoppas snarast.

Tre nej till EU-skatter

För det första vore det en oacceptabel ordning att vanskötta länder ska kunna skicka notan till andra. Det kommer leda till ökade utgifter och minskade incitament till strukturförändringar. Risken är nu överhängande att vi i framtiden kommer att få betala för att somliga inte mäktar med att reformera sina ekonomier. Svenskars pensionsålder riskerar att höjas för att andra länders pensionsåldrar ska kunna hållas lägre. Vi tvingas jobba hårdare för att andra låter bli. 

För det andra riskerar det att erodera EU-samarbetet i grunden. Om bilden av EU som en institution för att underlätta handel, samarbete och regelförenklingar byts ut mot förväntningar om givaren av alla goda gåvor där medlemsländerna ska profitera på varandras bekostnad kommer medborgarnas engagemang och acceptans att urholkas i takt med att en liten rätt att ta ut skatt snabbt växer.

För det tredje förtjänar svenska skattebetalare att ha både inflytande över och insyn hur i ens skattepengar används. Om EU ska få rätt att ta ut egna medel utan att det passerar folkvalda i medlemsländerna blir avståndet till medborgarna så långt att något inflytande i praktiken blir omöjligt.

Regeringen måste sätta ner foten

Vid upprepade tillfällen har regeringen lovat att Sverige kommer stå emot alla förslag om att ge EU beskattningsrätt. Likväl gick svenska regeringen i somras med på att EU ska ”införa egna medel” som i ett första steg ska baseras på plastavfall och att Kommissionen i ett nästa steg, under nästa vår, ska ”lägga fram förslag om en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna och om en digital skatt med sikte att införas senast januari 2023”. Regeringen har tidigare avfärdat kritiken mot detta med nya utfästelser om att EU-skatt inte är aktuellt.

Nu ställs frågan återigen till sin spets när en majoritet i Europaparlamentet ställer krav på egna medel för att godkänna återhämtningsfonden. En majoritet i riksdagen hävdar att man motsätter sig att ge EU beskattningsrätt. Ändå hörs inga höjda röster inför veckans rådsmöte.

Sverige måste sätta ner foten. Någon beskattningsrätt kan inte bli aktuell. 

Christian Ekström 
VD, Skattebetalarnas Förening