Sedan i somras har Bulgarien skakats av protester mot premiärminister Boyko Borissovs (i bild) regeringen.

Sedan i somras har Bulgarien skakats av protester mot premiärminister Boyko Borissovs (i bild) regeringen.

Bild: EU

Demokratiuppmaning till Bulgarien förbereds i EU-parlamentet

Med snäv marginal har ett EU-utskott ställt sig bakom en uppmaning till Bulgarien att bättra sig när det gäller demokrati och grundläggande rättigheter.

EU-parlamentets utskott för mänskliga rättigheter röstade på torsdagen med siffrorna 35 för, 30 mot och en som avstod för en uppmaning till bulgariska regeringen och myndigheter att respektera EU:s grundläggande rättigheter.

Sedan i somras pågår protester i landet mot påstådd korruption och maktmissbruk.

Utskottet ser en ”tydlig försämring i respekten för rättsstaten, demokrati och grundläggande rättigheter, inklusive domstolsväsendets oberoende, maktfördelning, korruptionsbekämpning och pressfrihet”.

Hela parlamentet röstar om uppmaningen den 8 oktober.