Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ny EU-agenda för terrorismbekämpning

Mot bakgrund av de senaste terroristattackerna i Europa kommer EU-kommissionär Ylva Johansson i nästa månad lägga fram en ny EU-plan för terrorismbekämpning.

Efter den senaste tidens terroristattacker i Paris, Nice, Dresden och Wien har fokus på frågan åter kommit på dagordningen i Bryssel.

– [Vi ska] dra lärdom av de senaste och tidigare attackerna och föreslå en väg fram i kampen mot terrorism under de kommande åren, sade EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson i en debatt i EU-parlamentet på tisdagen.

– De senaste attackerna har åter visat på vikten av effektivt polissamarbete inom unionen, sade Johansson. 

Den nya planen ska presenteras den 9 december.