EU-kommissionen väntar allvarliga störningar i flygtrafiken om Storbritannien lämnar EU utan avtal och föreslår därför en tillfällig lösning. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU förbereder sig på framtid utan brexitavtal

EU-kommissionen har efter påtryckningar lagt fram sina beredskapsplaner i det fall man inte lyckas enas med Storbritannien om den framtida relationen.

Det är i högsta grad oklart om EU och Storbritannien kan komma överens i tid så att ett nytt handelsavtal och andra samarbeten kan träda i kraft vid årsskiftet då landet helt lämnar EU. Kommissionen har tagit fram beredskapsplaner om ingen överenskommelse skulle nås.

– Förhandlingarna pågår fortfarande. Med tanke på att övergångsperioden närmar sig sitt slut finns det emellertid inga garantier för att ett avtal kan träda i kraft i tid, om och när en överenskommelse nås, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett uttalande.

Ett flertal medlemsländer har tryckt på för att kommissionen ska lansera sina planer tidigare.

Beredskapsplanerna täcker 89 områden – allt från luft- och havstransporter, upphovsrätt, dataskydd, handel med utsläppsrätter och handel till fiske och resor.

För att mildra de allvarligaste störningarna om Storbritannien lämnar utan avtal föreslår samtidigt kommissionen tillfälliga lösningar för luftfarts- och vägförbindelser som ska gälla under en sexmånadersperiod.

”Störningar kommer att inträffa oavsett om det ingås ett avtal mellan EU och Storbritannien eller ej. Detta är den naturliga följden av Storbritanniens beslut att lämna unionen och inte längre delta i EU:s inre marknad och tullunion”, heter det i ett pressmeddelande.

Storbritannien lämnade EU formellt i början och har under en övergångsperiod sedan dess följt EU-lagar. Vid årsskiftet upphör det regelverket att gälla.